Now showing items 1-1 of 1

    • Nacionālisma sakralizācija XX gadsimta 20.-30. gadu dievturībā 

      Plivča, Līga (Latvijas Universitāte, 2012)
      Bakalaura darba nosaukums ir „Nacionālisma sakralizācija XX gadsimta 20.-30. gadu dievturībā”. Tā mērķis ir izpētīt nacionālisma interpretāciju starpkaru perioda dievturībā. Darba tēze ir sekojoša: XX gadsimta 20. un 30. ...