Now showing items 1-1 of 1

    • Garīgums Ikšķiles Brīvās skolas izglītības filozofijā 

      Pravorne, Ildze (Latvijas Universitāte, 2011)
      Darba nosaukums ir „Garīgums Ikšķiles Brīvās skolas izglītības pedagoģijā”. Tēze ir: „Garīguma izpratne un tā praktizēšana alternatīvajās skolās ir vairāk atkarīga no vadītāja un personāla individuālās attieksmes, nekā no ...