Now showing items 1-1 of 1

    • Bezreliģiskās kristietības jēdziens Dītriha Bonhēfera teoloģijā 

      Putnis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2010)
      Darba mērķis ir izpētīt Dītriha Bonhēfera jēdzienu bezreliģiskā kristietība. Darba izstrādē tika izmantota Bonhēfera korespondence no cietuma, kurā autors cenšas rast atbildes uz jautājumiem par to, kā Kristus var būt Kungs ...