Now showing items 1-1 of 1

    • Bērna tēla attēlojuma teoloģiskie aspekti Viljama Bleika dzejā 

      Rācene, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2010)
      Maģistra darbs ir par Viljama Bleika teoloģisko konceptu un bērna tēla atspoguļojuma teoloģiskajiem aspektiem, kas ir atrodami viņa dzejā. Tas ir vērsts interdisciplinārā griezumā, kur saskaras tādas jomas kā teoloģija, ...