Now showing items 1-2 of 2

  • Dievs kā vardarbības iniciators stāstā par Jērikas iekarošanu (Joz 6) 

   Rozners, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darbs risina vardarbības jautājumu Vecajā Derībā. Veicot Jozuas grā-ma¬tas 6. nodaļas ekseģēzi, tiek meklēta atbilde uz jautājumu, vai Dievs bija Jērikas iedzī¬votāju nežēlīgās iznīcināšanas iniciators? Darba ...
  • PAROUSIA kavēšanās risinājumi 20. gadsimta Jaunās Derības teoloģijā 

   Rozners, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darbs veltīts parousia kavēšanās problēmas risinājumiem 20. gadsimta teoloģijā. Darbā izvērtēti četru akadēmiskās teoloģijas autoru un divi konfesionālās teo¬lo-ģijas risinājumi. Analizējot katru autoru atsevišķi, ...