Now showing items 1-1 of 1

    • Jņ. 7:53–8:11 ekseģēze 

      Rudzīte-Neimane, Laura (Latvijas Universitāte, 2012)
      Autore savā darbā analizē vienu no populārākajām un vienlaikus pretrunīgākajām Jāņa evaņģēlija perikopēm Jņ.7:53-8:11 (Pericope Adulterae). Darba mērķis ir sniegt ekseģētiski pamatotu interpretāciju, kas ļautu atklāt jaunu ...