Now showing items 1-1 of 1

    • Leslijs Ņūbegins: Evaņģēlija vieta mūsdienu kultūrā 

      Sauka, Alvis (Latvijas Universitāte, 2006)
      Kopsavilkums. Ņjūbegins pierāda, ka šis kultūrā valdošais uzskats tiek balstīts sabiedrībā valdošā ticībā jeb Bregera vārdiem “ticamības struktūrā” un kas tas pats par sevi ir pieejams izaicinājumam un kritikai. Patiesība ...