Now showing items 1-1 of 1

    • Babadži kustība kā neo-hindusima izpausme 

      Sideļska, Liene (Latvijas Universitāte, 2006)
      Bakalaura darbs ir veltīts Babadži kustībai Indijā un Austrumeiropā. Darba galvenais uzdevums ir kvalificēt šo kustību un analizēt tās doktrīnas un kultu. Mūsdienu globalizācijas kontekstā Babadži kustība reprezentē tā ...