Now showing items 1-1 of 1

    • Pestīšanas Armijas darbības metodes pirmskara Latvijā un mūsdienās 

      Tunika, Agata (Latvijas Universitāte, 2006)
      Pestīšanas armiju 1965.gadā izveidoja bijušais metodistu mācītājs Viljams Būts un šobrīd tai ir gandrīz 2 miljoni locekļu 110 pasaules valstīs. Latvijā tā ienāca drīz pēc neatkarīgas valsts izveidošanās un turpināja darbību ...