Now showing items 1-1 of 1

    • Vizitācijas un sodi 17. gadsimta Latvijā 

      Vaivode, Inga (Latvijas Universitāte, 2007)
      Šī darba mērķis ir pierādīt, ka Latvijā ir tikušas dedzinātas raganas, kas notika 17. gadsimtā. Par pamatu izmantojot vēstures avotu un citas literatūras pētniecību. Aplūkojot vizitācijas un sodus Latvijas teritorijā, ...