Now showing items 1-1 of 1

    • Matemātikas programma 5. - 6. klasei vēsturiskā aspektā 

      Titova, Anželika (Latvijas Universitāte, 2019)
      Matemātikas programma 5. – 6. klasei vēsturiskā aspektā. Titova A., darba vadītājs Asoc.prof. J. Mencis. Bakalaura darbs, 54 lappuses, 11 attēli, 19 tabulas, 27 literatūras avoti. Latviešu valodā. Bakalaura darba “Matemātikas ...