Now showing items 1-1 of 1

    • Situācijas analīzes metode ģeogrāfijas mācību stundās 

      Lāce, Līva (Latvijas Universitāte, 2016)
      Situācijas analīzes metode ģeogrāfijas mācību stundās. Līva Lāce, bakalaura darba vadītājs Dr. ģeogr., docente, Gunta Kalvāne. Bakalaura darbs- 51 lappuse, 27 literatūras avoti, 10 pielikumi, 4 tabulas, 25 attēli. Latviešu ...