Recent Submissions

  • Latvijas ģimenes paaudzēs, 2018 

    Trapezņikova, Ija; Koroļeva, Ilze; Goldmanis, Māris; Aleksandrovs, Aleksandrs (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2019)
    Pētījums aptver visas vecuma grupas: gan jaunus cilvēkus patstāvīgās dzīves sākumā (no 18 gadu vecuma), gan pieredzes bagātus - citās vecuma grupās (līdz 79 gadu vecumam), sniedzot precīzu informāciju par cilvēka dzīves ...