Show simple item record

dc.contributor.advisorMiltuze, Anika
dc.contributor.authorSmane, Iveta
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2023-09-06T01:03:08Z
dc.date.available2023-09-06T01:03:08Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.other96201
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/64162
dc.description.abstractPētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pastāv saistības un atšķirības starp intensīvu vecāku iesaistīšanos, vecāku kompetences izjūtu un psiholoģisko pamatvajadzību apmierinātību mātēm un tēviem. Dalībnieki: 521 vecāks, kuriem ir vismaz viens bērns vecumā no 3-6 gadiem. Pavisam izlasē ir 356 mātes un 165 tēvi. Pētījuma instrumenti: Intensīvas vecāku iesaistīšanās attieksmju aptauja; Psiholoģisko pamatvajadzību apmierinātības un frustrācijas skala; Vecāku kompetences izjūtas skala. Pētījuma rezultāti liecina, ka pastāv statistiski nozīmīga negatīva korelācija starp intensīvu iesaistīšanos un psiholoģisko pamatvajadzību apmierinātību, kā arī statistiski nozīmīga negatīva korelācija starp intensīvu iesaistīšanos un vecāku kompetences dimensijas efektivitāte rādītājiem mātēm. Pastāv statistiski nozīmīga negatīva korelācija starp intensīvu iesaistīšanos un vecāku kompetences izjūtu, kā arī statistiski nozīmīga negatīva korelācija starp intensīvu iesaistīšanos un psiholoģisko pamatvajadzību apmierinātību tēviem. Pastāv statistiski nozīmīga pozitīva korelācija starp vecāku psiholoģisko pamatvajadzību apmierinātību un vecāku kompetenci gan mātēm, gan tēviem. Rezultāti atklāj, ka intensīvas iesaistes mainīgie prognozē vecāku kompetences izjūtu un psiholoģisko vajadzību apmierinātību gan mātēm, gan tēviem. Tika konstatētas statistiski nozīmīgas atšķirības starp mainīgajiem mātēm un tēviem. Šajā izlasē intensīvas iesaistīšanās attieksmes vairāk demonstrēja mātes. Mātes vairāk atbalstīja pārliecību, ka mātes ir prasmīgākas bērnu aprūpē un audzināšanā. Tēvi uzrādīja augstāku vecāku kompetences izjūtu un lielāku centrēšanos uz bērna vajadzību apmierināšanu.
dc.description.abstractThe aim of the study was to investigate whether there are correlations and differences between intensive parenting, parenting sense of competence, and satisfaction of basic psychological needs for mothers and fathers. Participants: 521 parents with at least one child aged 3-6 years. The total sample consists of 356 mothers and 165 fathers. Study instruments: Intensive parenting attitudes questionnaire, Parenting sense of competence scale, Basic Psychological Need Satisfaction, and Frustration Scale. The results of the study show that there is a statistically significant negative correlation between intensive parenting and satisfaction of basic psychological needs, as well as a statistically significant negative correlation between intensive parenting and parenting efficacy for mothers. There is a statistically significant negative correlation between intensive parenting and the sense of parenting competence, as well as a statistically significant negative correlation between intensive parenting and basic psychological needs satisfaction for fathers. A statistically significant positive correlation exists between satisfaction of basic psychological needs and parental competence for both mothers and fathers. The results reveal that intensive parenting variables predict sense of parenting competence and psychological need satisfaction for both mothers and fathers.Statistically significant differences were found between the variables for mothers and fathers. Mothers demonstrated more intensive parenting attitudes. Mothers were more supportive of the belief that parenting is best done by mothers. Fathers showed a higher sense of parenting sense of competence and a greater focus on meeting the child's needs.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPsiholoģija
dc.subjectintensīva vecāku iesaiste
dc.subjectvecāku kompetences izjūta
dc.subjectpsiholoģiskās pamatvajadzības
dc.subjectmāte
dc.subjecttēvs
dc.titleIntensīva vecāku iesaistīšanās, vecāku kompetences izjūta un psiholoģisko vajadzību apmierinātība mātēm un tēviem
dc.title.alternativeIntensive Parenting, Parenting Sense of Competence, and Satisfaction of Basic Psychological Needs for Mothers and Fathers
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record