Show simple item record

dc.contributor.advisorRubene, Zanda
dc.contributor.authorOzoliņa, Agnese
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2023-12-28T02:01:14Z
dc.date.available2023-12-28T02:01:14Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.other98206
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/65057
dc.description.abstractMaģistra darba “Audzēkņu ieguvumi no ārpusskolas interešu izglītības programmu apguves” autore ir aktualizējusi problēmu, ka vecāki bieži izvēlas iesaistīt savus bērnus kādā no ārpusskolas interešu izglītības programmām, tomēr neaizdomājas par daudzajiem ieguvumiem, ko audzēņiem sniedz šo programmu apguve. Maģistra darba mērķis ir izpētīt audzēkņu ieguvumus no ārpusskolas interešu izglītības programmu apgvuves. Pētījumā ir izmantotas vairākas metodes: sistēmiskā literatūras analīze un kvantitatīvs pētījums jeb aptauja vecākiem. Pētījuma rezultātā ir noskaidrots, ka, apgūstot ārpusskolas interešu izglītības programmas, ieguvumi audzēkņiem ir daudz nozīmīgāki par uzturēšanos drošā vidē, un šie ieguvumi gandrīz atbilst visiem interešu izglītības mērķiem, tomēr, lai tiktu sasniegti visi mērķi, interešu izglītības programmas ir jāpilnveido.
dc.description.abstractThe author of the master's thesis “The benefits of extracurricular programs on children” brought up the problem that parents often choose to involve their children in one of the extracurricular interest education programs, but do not think about the many benefits that learning these programs brings to students. The aim of the master's thesis is to investigate the benefits of students from learning extracurricular interest education programs. Several methods have been used in the research: systematic literature analysis and quantitative research or survey of parents. As a result of the research, it has been established that the benefits for students of learning extracurricular interest education programs are much more significant than staying in a safe environment, and these benefits almost meet all the goals of interest education, however, in order to achieve all goals, interest education programs must be improved.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectIzglītības zinātnes
dc.subjectinterešu izglītība
dc.subjectārpusskolas
dc.subjectmērķi
dc.subjectieguvumi
dc.titleAudzēkņu ieguvumi no ārpusskolas interešu izglītības programmu apguves
dc.title.alternativeThe benefits of extracurricular programs on children
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record