Show simple item record

dc.contributor.advisorRomānova, Innaen_US
dc.contributor.authorVoitenko, Irēnaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T10:16:26Z
dc.date.available2015-03-23T10:16:26Z
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.other11515en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/6758
dc.description.abstractMūsdienās globālizācijas laikā valūtas kursa svārstībām ir ļoti svarīga loma. Lai labāk saprast un analizēt šobrīt notikušo pasaulē neparasto situāciju, var pievērst uzmanību vēsturiskajiem faktiem, analizējot iemeslus un sekas valūtas krīzes situācijās. Mūsu laikā nacionālās valūtas kursa svārstības tieši vai netieši vienmēr ietekmē visus ekonomikas dalībniekus. Tas fakts, ka valūtas kursi ir pakļauti biežām ievērojamām svārstībām, izsauc cilvēkos neviennozīmīgu reakciju un dažkārt neskaidrības tālākai rīcībai. Bakalaura darba mērķis ir iegūt zināšanas par valūtas kursa svārstību ietekmējošiem faktoriem un ar to palīdzību uz EUR/USD valūtu kursu analīzes pamata izvirzīt secinājumus un sniegt priekšlikumus par valūtas kursa svārstību minimizēšanas un regulēšanas veidiem. Darbā tiek analizētas EUR/USD valūtas kursa svārstības par vienu gadu, analizējot notikumus un faktorus, kuri ietekmēja šīs svārstības, ka arī saprast iemeslus, pēc kuriem attiecīgi izvēlētais valūtas kurss palielinājās vai samazinajās. Ka arī tiek minēti dažādi veidi valūtas riska samazināšanai, valūtas kursa svārstību minimizēšanai un regulēšanai, un darbā rezultātā tiek izvirzīti secinājumi un tiek sniegti priekšlikumi. Bakalaura darba struktūras analīze: 1. nodaļā tiek izpētīta starptautiskā valūtas tirgus vēsture un vispārēja valūtas kursa būtība, ka arī tiek izanalizētas valūtas svārstību ietekmējošie faktori, lai saprastu kā tieši šie faktori ietekmē uz valūtas kursu un kādas ir sekas pēc faktoru izmaiņas; 2. nodaļā tiek analizētas EUR/USD valūtu kursa svārstības un rādītāji, kuri ietekmēja šo valūtas attiecību svārstībās, lai saprastu tendenci valūtas tirgū, ka arī tiek analizēta ekonomiskās krīzes ietekme uz valūtas kursa svārstībām; 3. nodaļā tiek izpētīti valūtas kursa svārstību minimizēšanas veidi, kā var apdrošināties no valūtas riska un nosargāties no valūtas kursa svārstībām. Šis bakalaura darbs satur 3 daļas un ir izklāstīts 71 lappusē. Darbā ir iekļauti 13 attēli un 5 tabulas.en_US
dc.description.abstractThe important role belongs to currency rates fluctuations in the current age of globalization. In order to understand and analyze the current situation in the world, it’s necessary to pay attention to historical facts, analyzing reasons and consequences of the crisis situations. Our day’s fluctuations of national currencies directly or indirectly influence all participants of economy. The fact of currencies exchange rates fluctuations makes people to react in different ways and raises doubts about further actions. The aim of the paper is to obtain knowledge of factors which influence currency rate fluctuation, make conclusions with its help and propose methods to minimize and regulate currency rates fluctuations based on EUR/USD currency rates analysis. The paper contains the EUR/USD currencies fluctuations analysis for the one year period. Events and factors which influenced the fluctuations were analyzed and found the reasons of chosen rates increasing or decreasing. In addition different arrangements for risk decreasing and currency rates fluctuations regulating are mentioned in this paper. As the result of the paper conclusions were made and methods for regulating and minimizing currencies rates fluctuations were proposed. The bachelor paper’s structure analysis: The first part consists of foreign currencies history and overall essence as well as currency exchange rates fluctuation analysis to understand how exactly these factors influence currency rate and what are consequences of these factors changing; The second part consists of EUR/USD currencies rates fluctuations and indexes analysis which influence the fluctuation to understand a tendency of currency market as well as crisis influence to rates fluctuations; The third part consists of currency rate fluctuation level minimization methods analysis and the analysis of the ways to secure from currency risks and currency rates fluctuations. The paper consists of 3 parts and its volume is 71 pages. There are 5 tables and 13 pictures in the paper.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVadībzinātneen_US
dc.titleValūtas kursa svārstības ietekmējošo faktoru analīzeen_US
dc.title.alternativeThe analysis of factors affecting exchange rate fluctuationsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record