Now showing items 21-25 of 25

  • "Mani gadi uz mani neattiecas": Jura Cālīša jubilejas izstāde 

   Blūma, Agra; Bekmane, Ieva; Krišjāne-Reinika, Baiba (2019-12)
   Lai atzīmētu nozīmīgo dzīves jubileju un apzinātu Jura Cālīša personības plašumu, Latvijas Universitātes Bibliotēka izveidoja Jura Cālīša jubilejas izstādi. Izstādes radošā komanda izskatīja 240 publikācijas, kurās ...
  • Teoloģijas fakultātes izdevuma "Ceļš" jubileja: izstādes plakāti 

   Veigura, Ilze; Bekmane, Ieva; Krišjāne-Reinika, Baiba; Kiopa, Lelde; Blūma, Agra (2020-02)
   LU Bibliotēkas veidotā izstāde ataino izdevuma vēsturi no 1935. gadā publicētā pirmā numura līdz 2018. gadam. Izstādē iespējams iepazīties ar statistikas datiem par abiem izdevuma iznākšanas periodiem (no 1935. līdz 1940. ...
  • “Copia sententiarum verborumque Latinorum Caroli Müchlenbach” un Kārļa Mīlenbaha (1853-1916) devums latviešu valodniecībā: izstādes materiāli 

   Valpētere, Māra; Some, Agra (Latvijas Universitātes Bibliotēka, 2022-09-26)
   Izstāde ““Copia sententiarum verborumque Latinorum Caroli Müchlenbach” un Kārļa Mīlenbaha (1853 – 1916) devums latviešu valodniecībā” veltīta diviem notikumiem, ko atzīmējam 2023. gadā – izcilā latviešu valodnieka Kārļa ...
  • Lāčplēša tēma latviešu apziņā, literatūrā, mākslā un LU mācībspēku pētījumos 

   Valpētere, Māra; Some, Agra (2022-11-14)
   Atzīmējot Andreja Pumpura eposa “Lāčplēsis” 135. gadadienu, kas aprit 2023. gada jūnijā, Humanitāro zinātņu bibliotēkā tika izveidota izstāde "Lāčplēša tēma latviešu apziņā, literatūrā, mākslā un LU mācībspēku pētījumos". Eposs ...
  • Vergilija Eneīda 

   Šabaļina, Jekaterina; Buša, Irina (2023-03-23)
   Izstāde „Vergilija Eneīda” tematiski papildina un turpina Vergilija Eneīdas pasaules lasījumu norises. Vergilijs – viens no ievērojamākajiem Senās Romas literatūras zelta laikmeta pārstāvjiem. Vergilijs tika augstu vērtēts ...