Now showing items 1-20 of 22

  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1901/1902 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (Gedruckt in der Müllerschen Buchdruckerei, 1901-08)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1902/1903 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (R. Ruetz Buchdruckerei, 1902-07)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1903/1904 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (R. Ruetz Buchdruckerei, 1903-07)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1904/1905 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (R. Ruetz Buchdruckerei, 1904-07)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1905/1906 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (R. Ruetz Buchdruckerei, 1905-07)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1906/1907 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (R. Ruetz Buchdruckerei, 1906-07)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1907/1908 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (Buchdruckerei A.v. Grothuss, 1907-07)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1908/1909 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (Buchdruckerei A.v. Grothuss, 1908-07)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1909/1910 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (Buchdruckerei A.v. Grothuss, 1909-08)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1910/1911 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (Buchdruckerei A.v. Grothuss, 1910-08)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1911/1912 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (Buchdruckerei A.v. Grothuss, 1911)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1912/1913 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (1912-08)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1913/1914 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (Buchdruckerei A.v. Grothuss, 1913-08)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1914/1915 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (Buchdruckerei A.v. Grothuss, 1914-08)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Informācijas lietotāja rokasgrāmata 

   Gudakovska, Iveta; Ikauniece, Iveta; Cvetkova, Lita (Pētergailis, 2001)
   Izdevums sastādīts jauniešiem, kuri apgūst informācijas meklēšanas, lietošanas un izmantošanas pasauli Tā iepazīstina ar bibliotēkām to daudzveidībā, bibliotēku un citu informācijas iestāžu pakalpojumiem; sniedz ieskatu ...
  • Bibliotēkas krājuma komplektēšanas procesa informacionālais nodrošinājums 

   Upeniece, Mārīte; Latvijas Universitātes Bibliotēka (LU Akadēmiskais apgāds, 2004)
  • Analītisko bibliogrāfisko ierakstu izveide un standartizācija 

   Latvijas Universitātes Bibliotēka; Ranka, Sandra (LU Akadēmiskais apgāds, 2006)
   Metodiskajā izstrādnē aplūkoti analītiskās bibliografēšanas teorētiskie aspekti, standartu un noteikumu lietošana analītiskajā aprakstā, ierakstu izveide MARC formātā.
  • Automatizācija Latvijas Universitātes bibliotēkā: kā bija "ALISEs brīnumzemē" 

   Latvijas Universitātes Bibliotēka; Rampāne, Ilga (2006)
  • Latvijas Universitātes bibliotēka laikmetu griežos 

   Latvijas Universitātes Bibliotēka (LU Akadēmiskais apgāds, 2007)
  • Profesors Pēteris Šmits: no Raunas līdz Pekinai 

   Saviča, Mārīte (LU Akadēmiskais apgāds, 2020)
   Jānis Šmits ir izcila personība - latviešu folklorists, vairāku augstskolu mācībspēks un pasaules ievērību guvis sinologs. Tēvzemes balvas laureāts. Unikālas Latvijas Universitātei dāvinātas grāmatu kolekcijas īpašnieks, ...