Now showing items 1-20 of 22

  • Analītisko bibliogrāfisko ierakstu izveide un standartizācija 

   Latvijas Universitātes Bibliotēka; Ranka, Sandra (LU Akadēmiskais apgāds, 2006)
   Metodiskajā izstrādnē aplūkoti analītiskās bibliografēšanas teorētiskie aspekti, standartu un noteikumu lietošana analītiskajā aprakstā, ierakstu izveide MARC formātā.
  • Automatizācija Latvijas Universitātes bibliotēkā: kā bija "ALISEs brīnumzemē" 

   Latvijas Universitātes Bibliotēka; Rampāne, Ilga (2006)
  • Bibliotēkas krājuma komplektēšanas procesa informacionālais nodrošinājums 

   Upeniece, Mārīte; Latvijas Universitātes Bibliotēka (LU Akadēmiskais apgāds, 2004)
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1901/1902 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (Gedruckt in der Müllerschen Buchdruckerei, 1901-08)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1902/1903 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (R. Ruetz Buchdruckerei, 1902-07)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1903/1904 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (R. Ruetz Buchdruckerei, 1903-07)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1904/1905 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (R. Ruetz Buchdruckerei, 1904-07)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1905/1906 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (R. Ruetz Buchdruckerei, 1905-07)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1906/1907 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (R. Ruetz Buchdruckerei, 1906-07)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1907/1908 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (Buchdruckerei A.v. Grothuss, 1907-07)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1908/1909 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (Buchdruckerei A.v. Grothuss, 1908-07)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1909/1910 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (Buchdruckerei A.v. Grothuss, 1909-08)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1910/1911 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (Buchdruckerei A.v. Grothuss, 1910-08)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1911/1912 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (Buchdruckerei A.v. Grothuss, 1911)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1912/1913 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (1912-08)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1913/1914 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (Buchdruckerei A.v. Grothuss, 1913-08)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Budget des Rigaschen Polytechnischen Instituts, pro 1914/1915 

   Rīgas Politehniskais institūts; Rigasches Polytechnisches Institut; Verwaltungsrath des Rigaschen Polytechnischen Instituts (Buchdruckerei A.v. Grothuss, 1914-08)
   Enthält: Einnahme. Ausgabe. Gagen-Etat. Lehrmittel und specielle Lehrinstitutionen. Hausverwaltung. Diverse Ausgaben. Recapitulation.
  • Informācijas lietotāja rokasgrāmata 

   Gudakovska, Iveta; Ikauniece, Iveta; Cvetkova, Lita (Pētergailis, 2001)
   Izdevums sastādīts jauniešiem, kuri apgūst informācijas meklēšanas, lietošanas un izmantošanas pasauli Tā iepazīstina ar bibliotēkām to daudzveidībā, bibliotēku un citu informācijas iestāžu pakalpojumiem; sniedz ieskatu ...
  • Latvijas Universitātes bibliotēka laikmetu griežos 

   Latvijas Universitātes Bibliotēka (LU Akadēmiskais apgāds, 2007)
  • Profesors Dr. habil. phys. Ivars Lācis : dzīve un darbs 

   Saviča, Mārīte; Kore, Rūta (2022)
   2020. gadā maijā aprit tieši 20 gadi, kopš profesors Ivars Lācis stājās rektora amatā. Grāmatas saturs veidots kā stāstījums, kurā ar savām atziņām par Ivaru Lāci kā kolēģi, profesoru un rektoru dalās laikabiedri Universitātē. ...