Recent Submissions

 • Kredītņēmēju maksātspējas prognozēšana ar loģistiskās regressijas un gadīguma meža palidzību 

  Čerņecovs, Antons (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bakalaura darbā apskatīta loģistiskas regresijas un gadījuma meža algoritma pielietošana mikrofinansēšanas uzņēmuma klientu maksātspējas noteikšanai. Darba mērķis ir izmantojot iepriekš nosauktās metodes, izveidot dažādus ...
 • Par uz reizinājuma t-normas balstītu nestriktu secinājumu sistēmu monotonitāti viena un divu ieejas mainīgo gadījumā 

  Misa, Samuēls Ričards (Latvijas Universitāte, 2018)
  Darbā ir aplūkoti pamatprincipi monotonas nestriktās secinājumu sistēmas izveidošanai viena un divu ieejas mainīgo gadījumā, izmantojot reizinājuma t-normu un smaguma centra defazifikatoru. Tiek definēta nestriktā sistēma ...
 • Klasiskie ekstrēmu uzdevumi un to modifikācijas 

  Gobiņa, Liene (Latvijas Universitāte, 2018)
  Darbā aplūkoti dažādi kastu optimizācijas uzdevumi. To risināšanā nereti lieto diferenciālrēķinu metodes. Ja tas iespējams, uzdevumi risināti ar elementārām metodēm. Darbā risināta arī minimālā mīnu skaita problēma, bloķējot ...
 • Uz nestriktas loģikas balstīta metode uzņēmumu maksātnespējas prognozēšanai 

  Krumina, Marina (Latvijas Universitāte, 2018)
  Darbs aplūko uz nestriktas loģikas balstītu metodi uzņēmumu maksātnespējas prognozēšanai. Darbā tiek apskatīti gan nestiktas loģikas teorētiskie pamati, gan metodes pielietojums, balstoties uz datiem par 84 Latvijas ...
 • Biomasas termiskās sadalīšanās modelēšana ar aktivācijas enerģijas sadalījuma funkciju 

  Romanovska, Meldra (Latvijas Universitāte, 2018)
  Darbā apskatīts viens no termiskās dekompozīcijas matemātisko modeļu veidiem pie pieņēmuma par degšanas procesa paralēlo multireakciju dabu. Pētāmais objekts ir biomasa; tiek parādīts, kā iespējams interpretēt biomasas ...
 • Daži neklasiski ekstrēmu uzdevumi 

  Mežecka, Diāna (Latvijas Universitāte, 2018)
  Darbā aplūkoti vairāki netriviāli ekstrēmu uzdevumi, kuru risināšanā iespējams iz- mantot elementāras metodes. Starp šādiem uzdevumiem ir Tomaševska problēma, kura vispārīgā gadījumā joprojām ir neatrisināta matemātikas ...
 • Viskozu magnētisku pilienu hidrodinamika zemfrekvences rotējošā laukā 

  Krimane, Alise Ella (Latvijas Universitāte, 2018)
  Tiek apskatīti viskozi magnētiskie pilieni, kas iegūti, destabilizējot ferrošķidrumu ar nātrija hlorīdu. Eksperimentāli ir novērotas to formu transformācijas zemfrekvences rotējošā magnētiskā laukā. Kvantitatīvi analizēta ...
 • Starpzvaigžņu putekļu virsmas un mantijas ķīmisko procesu makroskopiskā Montekarlo modelēšana 

  Narņickis, Raimonds (Latvijas Universitāte, 2018)
  No starpzvaigžņu vides novērojumiem konstatēts, ka ap starpzvaigžņu putekļa kodolu aukstos apstākļos (T~10 K) aug ledus apvalciņš no apkārtējās vides gāzes vielām, kuras piesalst pie šī putekļa. Ledus apvalciņu var ķīmiski ...
 • Ādas hromoforu kartēšana, izmantojot divu momentuzņēmumu metodi 

  Ciems, Raimonds (Latvijas Universitāte, 2018)
  Darba mērķis ir izstrādāt metodi, ar kuru īsā laika posmā var iegūt informāciju par hromoforu koncentrāciju sadalījumu ādā. Darbā tiek apskatītas vairākas ādas patoloģijas. Katra veidojuma analīzei tiek uzņemti divi attēli. ...
 • Hromatiskās modulācijas kontrastjutības testa izveidošana 

  Turko, Antons (Latvijas Universitāte, 2018)
  Maģistra darbs ir uzrakstīts uz 35 lapaspusēm. Tas satur 22 attēlus, 3 tabulas, 34 atsauces uz literatūras avotiem. Darba mērķis: Izveidot jaunu hromatiskas modulācijas kontrastjutības datorizēto testu un aprobēt testu ...
 • Akomodācijas mikrofluktuācijas pēc redzes slodzes tuvumā 

  Pikuļina, Diāna (Latvijas Universitāte, 2018)
  Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 48 lapaspusēm. Tas satur 23 attēlus, 5 tabulas, 80 atsauces uz literatūras avotiem. Darba mērķis ir izvērtēt akomodācijas mikrofluktuācijas pirms un pēc redzes slodzes tuvumā un zilās ...
 • Periodisko orbītu eksistence diskrētās dinamiskās sistēmās 

  Bullītis, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bakalaura darbā apskatīti diskrētu dinamisku sistēmu pamatjēdzieni, akcentējot periodisko punktu eksistenci un to meklēšanu. Ar piemēriem parādīts, kā noskaidrot autonoma pirmās kārtas diferenču vienādojuma periodiskos ...
 • Balto kodināšanas plaisu intensīvi slogotos gultņos elektromagnētiskās izcelsmes hipotēzes pārbaude 

  Birjukovs, Mihails (Latvijas Universitāte, 2018)
  Šajā kvalifikācijas darbā tiek aprakstīti analītiskie un skaitliskie modeļi, kuri tika izveidoti, lai aprakstītu elektromagnētiskus procesus, kuri saskaņā ar 2013./14. gados izvirzītu hipotēzi, norīt vēja turbīnu ātrumkārbju ...
 • Stohastiskā programmēšana un tās lietojumi projekta izpildes laika novērtēšanai 

  Škļarova, Anastasija (Latvijas Universitāte, 2018)
  Darbs ir veltīts stohastiskajai programmēšanai un tās lietojumiem projekta izpildes laika novērtēšanai pie nosacījuma, ka projekta darbu izpildes laiki ir gadījuma lielumi. Problēma ir apskatīta, lietojot stohastiskās ...
 • Ģeometriskā programmēšana 

  Stoikeviča, Daniela (Latvijas Universitāte, 2018)
  Darba mērķis ir aprakstīt ģeometriskās programmēšanas teoriju un parādīt, kā var atrisināt ģeometriskās programmēšanas uzdevumus. Darbā ir aprakstīts posinoma jēdziens, ģeometriskā vidējā nevienādība, duālā funkcija un ar ...
 • Kriptovalūtu statistiskās īpašības un to portfeļa optimizēšana 

  Lukstaraups, Raimonds (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bakalaura darbā aprakstīta, mūsdienu, viena no populārākajām valūtām-kriptovalūta, kas pēdējo gadu laikā, ir izraisījusi lielu interesi investoru un spekulantu vidū. Darbā tiks apskatīta lielākā no kriptovalūtām Bitcoin ...
 • Uz nestriktās loģikas balstīta lēmumu pieņemšanas sistēma nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma pieteikumu novērtēšanai 

  Siņukova, Anna (Latvijas Universitāte, 2018)
  Darbs ir veltīts nestriktām secinājumu sistēmām un to lietojumiem ekonomiskā rakstura uzdevumu risināšanai. Bakalaura darbā tika izveidota un aprobēta uz nestriktās loģikas balstītā lēmumu pieņemšanas sistēma nodokļu ...
 • Ietekmes funkciju teorija un gludi nošķeltā vidējā vērtība 

  Romanova, Agnese (Latvijas Universitāte, 2018)
  Darbā izklāstīta ietekmes funkciju teorija, to formulējumi dažādu klašu novērtējumiem, kā arī to pielietojamība citu robustu mēru iegūšanā. Teorētiskajā daļā tiek apskatīta arī mazāk zināmā gludi nošķeltā vidējā vērtība, ...
 • Vispārinātie aditīvie modeļi 

  Raugule, Liene (Latvijas Universitāte, 2018)
  Bakalaura darba mērķis ir iepazīties ar vispārinātajiem aditīvajiem modeļiem un to veidošanas iespējām ar datorprogrammas R paketes mgcv palīdzību. Darba galvenie uzdevumi bija, pamatojoties uz izvēlēto literatūru, teorētiski ...
 • Lielo datu izaicinājumi 

  Pētersone, Dace (Latvijas Universitāte, 2018)
  Lielos datus mēdz dēvēt par 21. gadsimta naftu. Gandrīz katrs uzņēmums cenšas izmantot datu piedāvātās iespējas, lai gūtu labumu, kā arī datu apjoms palīdz ievērojamu zinātnisku atklājumu veikšanā, tomēr nekorekta datu ...

View more