IEROBEŽOTAS PIEKĻUVES KOLEKCIJA. PILNTEKSTS PIEEJAMS LU STUDENTIEM U.C. PERSONĀLAM.

Recent Submissions

 • Divu lomu spēļu statistiska salīdzināšana 

  Stafeckis, Andris (Latvijas Universitāte, 2020)
  Šis darbs apskata divas lomu spēles: Pathfinder 1st Edition, jeb 1E, un Dungeons & Dragons 5th Edition, jeb 5E. Specifiski, tika pētīts, cik atšķirīgi ir radījumi abu spēļu klāstā, lai nonāktu pie secinājuma - vai tie, un ...
 • Studentu augstākās izglītības mācību procesa analīze izmantojot Markova ķēdes 

  Grodņa, Elīna (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbā apskatīta Markova modeļu teorija ar absorbējošiem stāvokļiem, ar mērķi šos modeļus pielietot izglītības datu analīzei. Tiek izmantoti Latvijas Universitātes Fizikas, Matemātikas un Optomerijas fakultātes ...
 • Akomodācijas un verģences sistēmas darbības traucējumu izplatība Azerbaidžānā 

  Musayev, Rufat (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darb ir uzrakstīts angļu valodā uz 35 lpp. Tas satur 19 tabulas, 2 pielikumus un 16 atsauces uz literatūras avotiem. Maģistra darba mērķis ir izvērtēt akomodācijas un verģences traucējumu izplatību un veidus ...
 • Homogēnu un heterogēnu reakciju modelēšana gazifikācijas procesā 

  Strakova, Malvīne Nelda (Latvijas Universitāte, 2020)
  Ik gadu pieaugošais pieprasījums pēc enerģijas, kas saistīts ar pasaules populācijas pieaugšanu un nepārtrauktu industralizāciju, liek meklēt veidus, kā enerģiju iegūt pēc iespējas videi draudzīgākā ceļā. Tiek paredzēts, ...
 • Empīriskās ticamības funkcija kodolu gludināšanas metodēm 

  Siņukova, Anna (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darbā aplūkota varbūtību blīvuma funkcijas un neparametriskās regresijas funkcijas novērtēšana ar kodolu gludināšanas un empīriskās ticamības funkcijas metodēm. Darbā tika veikta simulāciju izpēte, kas parāda, ka ...
 • Siltuma ģenerēšanas un pārneses procesu modelēšana grafos 

  Leja, Laura (Latvijas Universitāte, 2020)
  Šajā maģistra darbā ir apskatīts siltuma pārneses un starojuma pārneses process siltumvadīšanas vienādojumam, ar kuriem tālāk izveidoti matemātiskie modeļi. Vispirms analizē diskrēto Laplasa operatoru siltumvadīšanas ...
 • Paramagnētisku daļiņu ķēdes rotējošā laukā 

  Užulis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2020)
  Šajā darbā ir veikti paramagnētisku daļiņu kustības skaitliskie aprēķini viskozā šķidrumā rotējošā laukā. Modelī tiek izmantotas daļiņas ar vienas ass magnētisko anizotropiju. Pēc veikto simulāciju rezultātiem tika izpētīti ...
 • Gradientu pastiprināšanas algoritmu salīdzinājums un mainīgo būtiskuma analīze 

  Lazareva, Lana (Latvijas Universitāte, 2020)
  Šajā darbā tiek izpētīti un salīdzināti trīs no jaunākiem un plaši izmantotiem gradienta pastiprināšanas algoritmiem - XGBoost, LightGBM un CatBoost. Šie algoritmi tiek salīdzināti pēc to ātrdarbības, kā arī tendences uz ...
 • Eiropija jonu fotoluminiscence sudraba nanodaļiņas saturošā oksifluorīdu stikla keramikā 

  Vītols, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2020)
  Eiropija jonu un sudraba nanodaļiņu pētniecība oksifluorīda stikla keramikā ir aktuāla mūsdienu zinātnes joma. Pēdējos gados tiek atklāti jauni veidi, kā var uzlabot luminiscences īpašības vai materiālu struktūras, lai tās ...
 • Ar gradientu saistītās minimizācijas metodes 

  Temirjova, Anastasija (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbs veltīts vairākargumentu funkciju optimizācijas metodēm, kuras sauc par gradienta metodēm. Darbā apskatītas četras metodes: gradienta metode, gradienta projekcijas metode, nosacītā gradienta metode un ...
 • PEDOT saturošu nanošķiedru iegūšana, izmantojot elektrovērpšanas metodi, un to elektrisko īpašību raksturošana 

  Bitmets, Oskars (Latvijas Universitāte, 2020)
  Šajā darbā ir veikti pētījumi ar PEDOT:PSS polimēra nanodiegiem un plānajām kārtiņām. Nanodiegi tika iegūti izmantojot elektrovērpšanas metodi. Tika pētītas iegūto paraugu īpašības – elektriskā vadītspēja un Zēbeka ...
 • Divu izlašu salīdzināšana izdzīvošanas datu analīzē 

  Sulojeva, Anastasija (Latvijas Universitāte, 2020)
  Darbā apskatītas vairākas iespējamās divu izlašu problēmas izdzīvošanas datu analīzē, kā arī šīm problēmām pielāgoti hipotēžu pārbaudes testi. Izdzīvošanas datu īpatnība ir cenzēšana, kas jāņem vērā, izvēloties statistiskās ...
 • Viedās polimēru struktūras mikrokapsulētās pildvielas stabilitāte ultravioletā starojuma ietekmē 

  Druska, Edvīns (Latvijas Universitāte, 2020)
  Polimēriem ir iespējams pievienot mikrokapsulas ar aktīvu pildvielu, piemēram termohromisko vai fotohromisko, iegūstot viedo materiālu ar sensorām funkcijām. Šādu mikrokapsulu pildvielu sastāvā ir krāsvielas, kas degradējas, ...
 • Vienargumenta funkciju ekstrēmu atrašanas skaitliskās metodes 

  Krilova, Dagnija (Latvijas Universitāte, 2020)
  Šajā darbā ir apskatītas vairākas vienargumenta funkciju optimizācijas skaitliskās metodes, lai noskaidrotu, kura metode dod vislabākos rezultātus. Šajā darbā tiks apskatītas tādas metodes kā visaptverošā meklēšanas metode, ...
 • Balansētas imputācijas metodes analīze 

  Šmite, Santa (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba tēma ir “Balansētas imputācijas metodes analīze”. Nerespondence ir un vienmēr būs aktuāla problēma, ar kuru var sastapties praktiski jebkurā apsekojumā. Darbā tiek apskatīta balansētas imputācijas metode, ...
 • Džekknaifa metodes pielietojums Kaplāna-Meiera integrālim 

  Kārkliņa, Māra (Latvijas Universitāte, 2020)
  Cenzētu izdzīvošanas datu vidējā izdzīvošanas ilguma novērtēšanai literatūrā atrodamas vairākas metodes. Darbā aplūkota Džekknaifa metode Kaplāna-Meiera integrālim, Kaplāna-Meiera novērtētājs izdzīvošanas datiem, B.Efrona ...
 • Akciju cenu prognozēšana, izmantojot Relatīvo Spēka Indeksu un LSTM neironu tīklus 

  Burmistris, Dāvis (Latvijas Universitāte, 2020)
  Neironu tīkli akciju tirgus prognozēšanā sāk spēlēt arvien lielāku lomu. Darbā tiks skatīta relatīvā spēka indeksa (RSI) ietekme akciju cenu prognozēšanā, izmantojot garas īslaicīgās atmiņas (LSTM) neironu tīklus. Mērķis ...
 • Lākturu iededzēja grupa 

  Olekšs, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2020)
  Darbs ir veltīts Lākturu iededzēja grupas definēšanai, tās īpašību aprakstīšanai un pie-lietojumiem. Darbā tiek aplūkoti dažādi Lākturu iededzēja grupas definēšanas veidi – iz-mantojot shematisko attēlojumu, klasisko ...
 • Iedzimtu krāsu redzes deficītu izvērtēšana ar Farnsworth D15 testu 

  Švabe, Angelīna (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 35 lapām. Tas satur 22 attēlus, 2 tabulas un 32 literatūras avotu atsauces. Darba mērķis ir novērtēt kā L un M fotoreceptoru absorbcijas maksimumu pozīciju vērtības ietekmē ...
 • Fona ietekme uz Farnsworth D15 testa rezultātiem 

  Elīte, Laura (Latvijas Universitāte, 2020)
  Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 31 lapaspuses. Tas satur 20 attēlus, 1 tabulu, 47 atsauces uz literatūras avotiem. Darba mērķis: novērtēt fona ietekmi uz D15 testa rezultātiem cilvēkiem ar krāsu redzes deficītiem, ...

View more