Now showing items 1-20 of 2727

  • Portāla komponenšu izstrāde ar J2EE tehnoloģijām 

   Potapovs, Vladimirs (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā tiek aplūkoti uz Java tehnoloģijām balstītas portāla komponentes – portleti. Detalizēti tiek apskatītas portletu darbībai nepieciešamās komponentes, portletu izpildes vide – portletu konteiners un portāls. Īsi aplūkota ...
  • Simetrijas meklēšanas metodes un to pielietojums proteīnu struktūrām 

   Elsts, Atis (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbs ir veltīts simetrijas noteikšanas algoritmu pētīšanai. Simetrija spēlē ievērojamu jomu dabā, mākslā un matemātikā. Līdz ar datortehnoloģijas attīstību ir izveidotas dažādas metodes tās automātiskai ...
  • Par kādu ķīmiskā reaktora teorijas nesingulāru robežproblēmu 

   Ozoliņa, Inese (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā aplūkoti bioķīmiskā reaktora matemātiskie modeļi. Uzmanība pievērsta modeļa atkarībai no procesa ražības funkcijas. Vienkāršāko ražības hipotēžu funkciju gadījumos iegūts modeļu analītiskais risinājums, Mihaela – ...
  • Lietotāju tiesību administrēšanas mehānisma izstrāde pašvaldību vienotā informācijas sistēmā 

   Puzo, Valters (Latvijas Universitāte, 2006)
   Lietotāju autentifikācija un autorizācija informācijas sistēmās ir svarīgs process, kas identificē lietotāju un nosaka lietotāja tiesības uz konkrētiem resursiem sistēmu ietvaros. Gandrīz jebkurā informācijas sistēmā ir ...
  • Tekstiskas informācijas saspiešana ar Haffmana algoritmu 

   Fjodorovs, Jurijs (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šī bakalaura darba mērķis ir izpētīt jau eksistējošas informācijas saspiešanas metodes, kā arī, balstoties uz iegūto informāciju, izstrādāt savu arhivātoru, kurš pielietos vienkāršāku no tām – Haffmana algoritmu. Pētījuma ...
  • Slīdēšana pa graudu robežām un tās ietekme uz polikristāliskā Zn mehāniskajām īpašībām 

   Valdate-Kalēja, Ieva (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darba mērķis ir pētīt graudu un graudu robežu (GR) mikrocietību, tam izmantojot augstas tīrības polikristāliskā Zn paraugus un novērtēt slīdēšanas pa graudu robežām (SGR) lomu Zn polikristāla mehānisko īpašību nodrošināšanā. ...
  • Tīmekļa lapa - "Piedalies.lv" 

   Grīnhofs, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2006)
   „Piedalies.lv” ir tīmekļa lapa, kurā jebkuram tās apmeklētājam ir iespēja atrast informāciju par datubāzē ietverto sporta notikumu, izvēlēties bildes un fona attēlus, klausīties interneta radio stacijas. Sporta sadaļas ...
  • Bella nevienādības klasiskajā un kvantu mehānikā 

   Dinsbergs, Dainis (Latvijas Universitāte, 2006)
   ANOTĀCIJA Bakalaura darbs veltīts Einšteina-Podoļska-Rozena (EPR) paradoksa un Bella nevienādību analīzei daļiņai ar spinu sabrūkot uz divām daļiņām ar spinu . Darbā aprakstītas daļiņu impulsa momenta (spina) projekciju ...
  • Drošā programmēšana ar C un C++ 

   Lesovskis, Andrejs (Latvijas Universitāte, 2006)
   Ar strauju informācijas tehnoloģijas attīstību katrā dienā tiek izstrādātas jaunas programmas un parādās jaunas tehnoloģijas, ar kuru palīdzību var efektīvāk un ātrāk izstrādāt programmas. Tomēr joprojām ļoti liela koda ...
  • Semantiskā tīmekļa aplikācijas izstrāde valodā Java 

   Šinka, Arnis (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darba “Semantiskā tīmekļa aplikācijas izstrāde valodā Java” praktiskais mērķis ir tādas semantiskā tīmekļa aplikācijas realizācija, kas ļautu veidot saturu RDF (Resource Description Framework) formātā. Darbā ...
  • Tirgum piesaistītais dzīvības apdrošināšanas produkts 

   Āboltiņa, Agnese (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darbā „Tirgum piesaistītais dzīvības apdrošināšanas produkts” tiek izpētīts, kā darbojas tirgum piesaistītā dzīvības apdrošināšana un izveidots jauns, līdz šim nepazīstams apdrošināšanas produkts ar visiem tam ...
  • Interneta apstaigāšanas robotu klastera izveide 

   Orups, Jurģis (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darbs ir veltīts aktuālai tēmai mūsdienās – informācijas meklēšana Internetā un datu ieguve no tā. Lai veidotu Interneta apstaigāšanas robotu, ir izpētīts un apzināts Internet datu apjoms, tā īpašības, Internet ...
  • Oracle BC4J bāzētu lietojumu veiktspējas uzlabošana 

   Būmanis, Armands (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbā tiek apskatīta kompānijas Oracle izstrādnes čaula Java biznesa komponentes (Business Components for Java (BC4J)). Darba mērķis ir izvērtēt BC4J veiktspējas problēmas, to rašanās cēloņus, kā arī piedāvāt ...
  • 3D grafikas aplikāciju salīdzināšana 

   Pētersons, Jānis (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbā ir veikta 3d grafikas aplikācijas salīdzināšana, kas ir panākta ar konkrētu aplikāciju izpēti. Sākumā tiek dots ieskats trīs dimensiju grafikā un tās sastopamība ikdienā. Kā arī tiek dots ieskats 3d grafikas ...
  • BPEL valodas semantika un paplašinājumi 

   Jegorovs, Pāvels (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darbā ir apskatīta BPEL (Business Process Execution Language) valodas semantika un paplašinājumi. Darbs apskata tikai izpildāmo procesu semantiku izmantojot marķieru plūsmu notāciju. Darbā tiek piedāvāts BPEL ...
  • Polimērbetona ar termoplastisku saistvielu fizikāli mehānisku īpašību prognozēšana 

   Viderkers, Antons (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā parādīti polimērbetona ar termoplastisku saistvielu un inertu pildvielu mehānisku īpašību izpētes rezultāti. Noteikti polimērbetona produkciju (bruģakmens, betona seguma bloki, ielu/trotuāru apmales un citi) nepieciešamie ...
  • Eksperimenti universālas modelēšanas vides izveidei 

   Vīksne, Jānis (Latvijas Universitāte, 2006)
   Projektējot informāciju tehnoloģiju sistēmas, plaši tiek izmantotas tā saucamās. modelēšanas valodas, kas ļauj formulēt attiecīgai projektēšanas stadijai atbilstošu informāciju. Tā kā dažādu sistēmu dažādās plānošanas ...
  • Datoreksperimenti ar skaitļu sadalījumiem kvadrātu summās 

   Strazdiņš, Ģirts (Latvijas Universitāte, 2006)
   Eksperimentālā matemātika ir īpatnējs "dabas pētīšanas" veids, kas izmanto datora pārākumu aprēķinu ātrdarbībā un precizitātē. Cilvēkam ir ērtāk skatīties uz problēmas kopējo attēlu, turpretim mašīna darbojas ar tās ...
  • Skata fiksācijas raksturlielumi 

   Pikuļins, Andrejs (Latvijas Universitāte, 2006)
   . Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 45 lappusēm. Tas satur 21 attēlu, 8 tabulas, 4 pielikumus un atsauksmes uz 21 literatūras avotu. Darba mērķis: Izpētīt acu fiksācijas kustību raksturlielumus un to ...
  • Proaktīvs IP tīkla dinamikas monitors 

   Jansons, Uldis (Latvijas Universitāte, 2006)
   Darbā tiek aplūkotas IP tīkla monitorēšana, kas paredz iepriekšējās monitorēšanas laikā uzkrāto datu izmantošanu problēmu prognozēšanai - proaktīva monitorēšana. Sākuma daļā tiek dots vispārīgs ieskats IP tīkla monitorēšanā ...