Now showing items 1-20 of 2727

  • 3D dzinēja pielāgošana spēļu izstrādē 

   Kurzemnieks, Gatis (Latvijas Universitāte, 2009)
   Darbā autors apskata un analizē pieredzi, kas tika gūta izmantojot paša izstrādāto un bakalaura darbā aprakstīto 3D dzinēju divu spēļu izstrādes procesā. Tā rezultātā tika atklātas daudzas sākotnējā dzinēja nepilnības un ...
  • 3D dzinējs Xbox 360 platformai 

   Kurzemnieks, Gatis (Latvijas Universitāte, 2007)
   Darbā autors skaidro vajadzību pēc 3D dzinēja un izskata ar dzinēja izstrādi saistītos jautājumus. 3D dzinējs ir universāls rīks, kas ļauj lietotājiem izmantot aparatūras iespējas ērtā veidā, lai radītu dažādas reālā laika ...
  • 3D dzinējs „Steel Engine" un datorspēle „Labyrinth" 

   Ivanovs, Andrejs (Latvijas Universitāte, 2008)
   Dotā maģistra darba mērķis ir izpētīt un realizēt universāla trīs-dimensiju (3D) dzinēja Steel Engine izveidošanu, kā arī izstrādāt daudzspēlētāju tīkla Labyrinth spēli, lai demonstrētu šī dzinēja iespējas. 3D dzinējs ir ...
  • 3d grafika ar paātrinātājiem un bez tiem 

   Livšics, Arsenijs (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šajā darbā tiek izpētīti datoru 3d grafikas pamati. Gandrīz visas operācijas ar 3d grafiku mūsdienā tiek veiktas izmantojot 3d paātrinātāju, jeb ar jaudīgo grafisko karšu palīdzību. Autors dziļāk interesējās par tiem ...
  • 3D grafikas aplikāciju salīdzināšana 

   Pētersons, Jānis (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbā ir veikta 3d grafikas aplikācijas salīdzināšana, kas ir panākta ar konkrētu aplikāciju izpēti. Sākumā tiek dots ieskats trīs dimensiju grafikā un tās sastopamība ikdienā. Kā arī tiek dots ieskats 3d grafikas ...
  • 3D informācijas iegūšana no dažādi fokusētiem attēliem 

   Baradaks, Jānis (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darba mērķis izpētīt, atrast efektīgus paņēmienus kā iegūt 3D informāciju no dažādi fokusētiem attēliem. Darbā tiek aprakstīti un analizētas metodes un algoritmi, ar kuru palīdzību iespējams uzzināt attēla objektu ...
  • 3D interneta tirdzniecības centrs 

   Agranats, Mihails (Latvijas Universitāte, 2008)
   Šajā darbā tiek aplūkota trīsdimensionālā grafiskā lietotāja interfeisa izveides problēma un šāda interfeisa izmantošanas nianses interneta veikalā, kā arī rīku komplekss šī risinājuma realizācijai konkrētajā projektā. ...
  • 3D kino ietekme uz redzi 

   Kalteniece, Alise (Latvijas Universitāte, 2011)
   Pētījuma mērķis: izvērtēt iemeslus, kas izsauc redzes problēmas un sūdzības skatoties 3D kino. Metodes: anketēšana, lai uzzinātu cilvēku domas par 3D kino un kādas ir redzes problēmas, kas ietekmē 3D efekta uztveri; TNO, ...
  • 7.-8.klašu matemātikas kursa tematu nobeiguma darbu analīze 

   Ārgale, Ruta (Latvijas Universitāte, 2012)
   Diplomdarbā „7. – 8. klašu matemātikas kursa tematu nobeiguma darbu analīze” ir analizēti projekta „Dabaszinātnes un matemātika” laikā izstrādātie 7. – 8. klašu matemātikas kursa tematu nobeiguma darbi, kuri tika aprobēti ...
  • 802.1x pielietojums un attīstība Ethernet kabeļu tīklos 

   Ritmanis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2009)
   Darbā ir apskatīta 802.1X standarta teorētiskā puse, kā arī tās praktiskais pielietojums un dažādu izstrādātāju implementācija savos produktos un risinājumos. 802.1X ir institūta IEEE (Institute of Electrical and Electronics ...
  • 85Rb D1 pāreju Fg=2 – Fe=3 un Fg=2 – Fe=2 lāzerinducētās fluorescences cirkulāro komponenšu atkarības no ārējā magnētiskā lauka eksperimentāli pētījumi 

   Muzikants, Valters Liberts (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šī darba mērķis bija izpētīt lāzerinducētas fluorescences (LIF) signāla struktūras pie mainīga ārējā magnētiskā lauka rubīdija atomāro tvaiku šūnā. Tas tika paveikts novērojot divas pretēji cirkulāri polarizētas LIF gaismas ...
  • 87Rb pārejas Fg=2 - Fe=3 tumšās un gaišās rezonanses kontrasta eksperimntālā izpēte 

   Opaļevs, Dmitrijs (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darbā tiek pētītas nelineārās magneto-optiskās rezonanses 87Rb D2 līnijai, ierosinot supersīkstruktūras pāreju no pamatstāvokļa ar pilno leņķisko momentu Fg=2 uz ierosināto stāvokli ar pilno leņķisko momentu Fe=3. Uzmanība ...
  • Aberāciju ietekme uz spēju atšķirt dihoptiskus attēlus 

   Kuibida, Marija (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 43 lappusēm. Tas satur 27 zīmējumus, 7 tabulas, 2 pielikumus un 50 atsauces uz literatūras avotiem. Atslēgas vārdi: aberācija, dihoptiskie attēli, atšķiršanas slieksnis, ...
  • Abstraktā biznesmodelēšana 

   Kaļiņins, Aleksejs (Latvijas Universitāte, 2007)
   Tiem cilvēkiem, kuri nodarbojas ar modelēšanas rīku izstrādi, ir labi zināms, ka 90% no rīka funkcionalitātes tiek radīti tikai reti sastopamu situāciju modelēšanai. Šādā veidā rīka lietotājam tiek radīti sarežģījumi ...
  • Abu acu radzeņu un priekšējo kameru parametru salīdzināšana 

   Kļaviņa, Dace (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 50 lapām, satur 39 attēlus, 5 tabulas, 2 pielikumus un 29 atsauces uz literatūras avotiem. Darba mērķis: Noskaidrot vai starp acīm pastāv simetrija vai asimetrija. Subjekti: ...
  • Acī "noklīdušās" gaismas izmaiņas kontaktlēcu nēsātājiem 

   Astiča, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2012)
   Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 60 lapām, satur 54 attēlus, 32 atsauces uz literatūras avotiem un 1 pielikumu. Mērķis: Izvērtēt acī „noklīdušās” gaismas izmaiņas mīksto kontaktlēcu lietotājiem un noteikt ...
  • Acī "noklīdušās" gaismas pakāpes novērtēšana ar datorizētām metodēm 

   Kaužena, Zane (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darba mērķis: Izstrādāt vienkāršotu metodiku acī noklīdušās gaismas novērtēšanai klīnikas apstākļos. Subjekti un metode: Eksperimentā piedalījās 60 pētījuma dalībnieki dažādās vecuma grupās. Acī „noklīdušās” gaismas līmeni ...
  • Acī „noklīdušās” gaismas ietekme uz redzes asumu un kontrastjutību 

   Kaužena, Zane (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darba mērķis: novērtēt vai jauniem autobraucējiem redzes funkciju pārbaudei pietiek ar redzes asuma un kontrastjutības testu veikšanu, vai arī nepieciešams pārbaudīt acī „noklīdušās” gaismas daudzumu. Kā arī atkārtot ...
  • Acs aberācijas un mirkšķināšana 

   Rumjanceva, Tīna (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 30 lapaspusēm. Tas satur 14 attēlus, 3 pielikumus, 41 atsauci uz literatūras avotiem. Darba mērķis: Noteikt mirkšķināšanas un asaru plēvītes kvalitātes ietekmi uz acs augstāko ...
  • Acs aberācijām atbilstošas spoguļvirsmas izveidošana 

   Kokare, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 41 lapām, satur 28 attēlus un 2 tabulas, 28 literatūras atsauksmes. Darba mērķis: Izveidot spoguļvirsmu no fotoinducētās As-S-Se plānās kārtiņas plāksnītes atbilstoši ...