Recent Submissions

  • Cilvēka fizioloģijas un uztveres aktuālie pētījumi 2020. gadā 

    Ikaunieks, Gatis; Krūmiņa, Gunta; Švede, Aiga; Panke, Karola (Latvijas Universitāte, 2020-09-30)
    Šajā izdevumā apkopoti LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas un tās sadarbības partneru aktuālie pētījumi par cilvēka fizioloģiju un uztveri. 2020. gadā. Pētījumi ir saistīti ar redzes zinātni un klīnisko ...
  • Cilvēka fizioloģijas un uztveres aktuālie pētījumi 2019.gadā : rakstu krājums 

    LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa; Ikaunieks, Gatis; Krūmiņa, Gunta; Švede, Aiga; Panke, Karola; Fomins, Sergejs (Latvijas Universitāte, 2019)
    Izdevumā apkopoti LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas, kā arī citu struktūrvienību aktuālie pētījumi par cilvēka fizioloģiju un uztveri. 2019. gads Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā ir zīmīgs ar nodaļas ...