Recent Submissions

  • Cilvēka fizioloģijas un uztveres aktuālie pētījumi 2019.gadā : rakstu krājums 

    LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte. Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa; Ikaunieks, Gatis; Krūmiņa, Gunta; Švede, Aiga; Panke, Karola; Fomins, Sergejs (Latvijas Universitāte, 2019)
    Izdevumā apkopoti LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas, kā arī citu struktūrvienību aktuālie pētījumi par cilvēka fizioloģiju un uztveri. 2019. gads Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā ir zīmīgs ar nodaļas ...