Recent Submissions

  • 2010. gada publiskais pārskats 

    Latvijas Universitātes aģentūra Latvijas Universitātes Vēstures institūts (LU Latvijas Vēstures institūts, 2011)
  • 2008. gada publiskais pārskats 

    Latvijas Universitātes aģentūra Latvijas Universitātes Vēstures institūts (LU Latvijas Vēstures institūts, 2009)
  • 2006. gada publiskais pārskats 

    Latvijas Universitātes aģentūra Latvijas Universitātes Vēstures institūts (LU Latvijas Vēstures institūts, 2007)