Show simple item record

dc.contributor.advisorBajinskis, Ainārsen_US
dc.contributor.authorLasmane, Kristīneen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T08:03:44Z
dc.date.available2015-03-24T08:03:44Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.other41323en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/22430
dc.description.abstractDatortomogrāfija ir plaši pielietota diagnostiskās radioloģijas metode, kurā tiek izmantots jonizējošais starojums, tāpēc ir jārod kompromiss starp kvalitatīvu izmeklējuma attēlu un pacienta saņemto starojuma devu. Pediatrijā starojuma devu samazināšanai ir īpaši liela nozīme, jo bērni ir jutīgāki pret jonizējošo starojumu. Tiek izstrādāti īpaši bērniem pielāgoti izmeklējumu protokoli, lai samazinātu komplikāciju risku. Darba mērķis ir noskaidrot, kā mainās pediatrijas pacientu saņemtās starojuma devas, izmantojot zemu devu protokolus un pacienta personalizētās skenēšanas platformu. Darba uzdevumi – analizēt literatūru par datortomogrāfiju, tās protokoliem, jonizējošā starojuma ietekmi uz organismu; veikt pētījumu, kurā salīdzināt atšķirīgu protokolu ietekmi uz pacienta saņemto starojuma devu, izdarīt secinājumus. Atslēgvārdi: datortomogrāfija, pediatrija, zemu devu protokols, pacienta personalizētās skenēšanas platforma.en_US
dc.description.abstractX-ray computed tomography is a widely applied method of diagnostic radiology. It relies on ionizing radiation so a compromise between a quality of image and the radiation dose patients receive must be met. The reduction of radiation doses is especially important in pediatrics because children are more vulnerable to the ionizing radiation. CT protocols are being developed specifically adapted for work with children in order to reduce risks of complications. The goal of this study is to find out how doses of radiation vary when using low radiation dose protocols and patient-centered CT imaging. Tasks of this study are to analyze literature about computed tomography and its protocols, to analyze effects of ionizing radiation on organism, to compare how usage of various protocols affects the received doses of radiation, and to draw conclusions based on observed results. Keywords: computed tomography, pediatrics, low radiation dose protocol, patient-centered CT imaging.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMedicīnaen_US
dc.titleZemu devu protokolu un pacienta personalizētās skenēšanas platformas ietekme uz saņemto starojuma devu krūškurvja DT izmeklējumos pacientiem vecuma grupā 1 - 7 gadien_US
dc.title.alternativeInfluence of low dose protocols and personalized patient scaning platform on the received dose during chest CT examinations for patients of age group 1 to 7 yearsen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record