Show simple item record

dc.contributor.advisorRoja, Ženijaen_US
dc.contributor.authorKrapāne, Daceen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-07-09T01:02:32Z
dc.date.available2015-07-09T01:02:32Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.other50421en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/30772
dc.description.abstractMaģistra darba tēma: Psihoemocionālo un ergonomisko darba vides risku ietekme uz pedagogu dzīves kvalitāti. Maģistra darba mērķis - pētīt psihoemocionālo un ergonomisko darba vides risku ietekmi uz pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem un izstrādāt priekšlikumus to novēršanai vai mazināšanai. Izvirzītas un apstiprinātas sekojošas hipotēzes: „Pirmsskolu izglītības iestāžu pedagogi darba ikdienā saskaras ar psihoemocionālajiem un ergonomiskajiem darba vides riskiem” un „Pirmsskolu izglītības iestāžu pedagogu dzīves kvalitāti ietekmē psihoemocionālie un ergonomiskie darba vides riski.” Darbs sastāv no ievada, literatūras apskata un analīzes, metodiskās daļas apraksta, rezultātu novērtējuma, vadlīnijām psihoemocionālo un ergonomisko risku novēršanai, secinājumiem un priekšlikumiem. Pētījumā analizēti psihoemocionālā stresa un ergonomiskie riskiem, izmantotās riska novērtēšanas metodes - Ergonomisko risku ātrā ekspozīcijas kontroles metode, anketas Psiholoģiskā klimata noteikšana, Stresori darbā un to apzināšana, Fiziskās un emocionālās veselības pašnovērtējuma anketa, kā arī Dzīves kvalitātes indeksa noteikšanas anketa. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 32 att., 8 tab., darbam pievienoti 6 pielikumi.en_US
dc.description.abstractTopic of the Master thesis: The impact of psychoemotional and ergonomic work environment risks on the quality of educators' life. Aim of the Master thesis: to study the impact of psychoemotional and ergonomic work environment risks on primary school employees and create proposals how to prevent or diminish them. The following hypothesis have been put forward and confirmed: "Primary school educators face psychoemotional and ergonomic work environment risks in their everyday work life" and "The quality of primary school educators life is being impacted by psychoemotional and ergonomic work environment risks." The thesis consists of introduction, literature overview and analyses,description of methodological part, assesment of the results, guidelines of psychoemotional and ergonomic risk prevention,conclusions and proposals. The risk prevention methods, used on psychoemotional and ergonomic work environment risks,have been analysed in this study; Ergonomic Risk Quick Exposion Control Method,Questionnaire to determine psychological climate, Stressors at work and their awareness, Self- assesment questionnaire of physical and emotional health as well as Questionnaire to determine index of the quality of life. Volume of the thesis is 82 pages, 32 images, 8 schemes have been included, 6 appendixes have been attached.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDarba vides aizsardzība un ekspertīzeen_US
dc.subjectpirmsskolas izglītības iestādeen_US
dc.subjectpsihoemocionālie un ergonomiskie riskien_US
dc.subjectdarbspējasen_US
dc.subjectPreschool education establishmenten_US
dc.subjectergonomic and psychosocial risksen_US
dc.titlePsihoemocionālo un ergonomisko darba vides risku ietekme uz pedagogu dzīves kvalitāti.en_US
dc.title.alternativeThe impact of the psychoemotional and ergonomic Work environent risks on teacher`s quality of lifeen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record