Show simple item record

dc.contributor.advisorStramkale, Ligita
dc.contributor.authorBože-Irbe, Elīna
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2016-10-10T01:01:09Z
dc.date.available2016-10-10T01:01:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other56003
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34445
dc.description.abstractMaģistra darba mērķis ir teorētiski un empīriski izpētīt apģērba dizaina studiju profesionālā izglītības iestādēs iespējas jauniešu identitātes veidošanās procesā. Izvirzīta pētījuma hipotēze - apģērbu dizains profesionālās izglītības iestādēs veicina jauniešu identitātes veidošanos, ja jaunietim ir interese par modi un apģērbu dizainu, ja jaunietis ir motivēts iesaistīties studiju procesā un apgūt izglītības programmu, ja jaunietim savs ikdienas apģērbs ir būtisks. Lai pētījuma hipotēzi apstiprinātu, tika analizēta teorētiskās literatūra par apģērbu dizainu un tā būtību, par apģērbu kā jauniešu identitātes veidotāju un paudēju, raksturots jauniešu vecumposms un jauniešu identitātes veidošanās process, kā arī analizēta apģērbu dizaina specialitātes studiju programma. Pētījuma empīriskā daļā, kā pētīšanas metodes ir izmantotas anketaptauja un daļēji strukturēta intervija, kur pēc rezultātu iegūšanas, tika veikti secinājumi, pamatojoties uz pētījuma rezultātu analīzes sasaisti ar pētījumā izvirzīto hipotēzi. Atslēgvārdi: jaunieši, identitāte, apģērbu dizains, profesionālās izglītības iestādes, identitātes veidošanās process.
dc.description.abstractThe aim of this master’s paper is to make theoretical and empirical study of the clothing design programmes influence to identity formation process of the young persons in professional educational institutions. The hypothesis of the study states that clothing design programs in professional education institutions contribute to formation of young person`s identity if the young person is interested in fashion and clothing design, is motivated to engage him/herself in the process of studies and master the educational program, and if the young person finds his/her everyday clothing important. In order to confirm the hypothesis of the study, author reviews the theoretical literature about the clothing design and the nature of it, clothing as a tool to give form and reflect the identity of young persons. Author also gives description of the age group, the process of the identity formation process and analyses educational study programs of the clothing design. In the empirical part of the paper, author uses survey and semi-structured interviews as research methods and makes conclusions based on the analysis of research results in conjunction with the hypothesis of the study paper. Keywords: young people, identity, clothing design, professional educational institutions, identity formation process.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.titleApģērba dizaina iespējas jauniešu identitātes veidošanās procesā profesionālās izglītības iestādēs
dc.title.alternativeThe clothing design's potential to influence the identity formation process of the youth in professional educational institutions
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record