Show simple item record

dc.contributor.advisorBuka, Arnis
dc.contributor.authorSkangale, Ilona
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte
dc.date.accessioned2018-02-02T02:03:05Z
dc.date.available2018-02-02T02:03:05Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other62086
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/38155
dc.description.abstractPubliskais iepirkums ir Eiropas Savienības vienotā (arī kopējā, iekšējā) tirgus veidošanas procesa daļa. Tāpēc svarīgi identificēt pārrobežu iepirkumu kavējošos šķēršļus preču, pakalpojumu un būvdarbu brīvai apritei un meklēt risinājumus to novēršanai. Bakalaura darba “Publiskais iepirkums kā preču un pakalpojumu brīvas pārrobežu aprites veicināšanas instruments Eiropas Savienībā” mērķis ir izstrādāt priekšlikumus iepirkumu regulējuma un tā piemērošanas pilnveidei Direktīvas 2014/24/ES kontekstā. Mērķa sasniegšanai izvirzīti uzdevumi analizēt publiskā iepirkuma vietu vienotajā tirgū un pārrobežu publisko iepirkumu veicinošos un ierobežojošos faktorus. Vienveidīgas piemērošanas veicināšanai nepieciešams tālāk pilnveidot regulējumu, Direktīvu 2014/24/ES papildinot ar ārpus Direktīvas tvēruma esošo pakalpojumu sarakstu, uzlabojot Vienoto iepirkumu vārdnīcu (CPV) un intensīvāk izstrādājot vadlīnijas, kritēriju sarakstus, preču aprites cikla izmaksu kalkulatorus un citus līdzekļus zaļā un sociāli atbildīgā iepirkuma veikšanai.
dc.description.abstractPublic procurement is a part of the European Union's single (also common, internal) market-making process. It is therefore important to identify obstacles to cross-border procurement and free movement of goods, services and works and to look for solutions to them. The aim of the bachelor’s paper “Public Procurement as a Tool of Enforcement of Free Cross-Border Movement of Goods and Services in the European Union” is to develop proposals for improving the procurement framework and it’s application in the context of Directive 2014/24/EU. To achieve the goal the following tasks are set: to analyze the place of public procurement in the single market and the factors contributing and limiting cross-border public procurement. In order to promote uniformity of application, it is necessary to improve the regulation by supplementing Directive 2014/24/EU with a list of services outside the scope of the Directive, improving the Common Procurement Vocabulary (CPV), and more intensively developing guidelines, lists of criteria, life cycle cost calculators and other tools for green and socially responsible procurement.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectJuridiskā zinātne
dc.subjectEiropas Savienība
dc.subjectvienotais tirgus
dc.subjectpubliskais iepirkums
dc.subjectVienotā iepirkuma klasifikācija (CPV)
dc.subjectzaļais publiskais iepirkums
dc.titlePubliskais iepirkums kā preču pakalpojumu brīvas pārrobežu aprites veicināšanas instruments Eiropas Savienībā
dc.title.alternativePublic Proeurement as aTool of Enforcement of Free Cross-border Movement of Goods and Services in European Union
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record