Show simple item record

dc.contributor.advisorBērziņš, Agris
dc.contributor.authorJarmuts, Arkādijs
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte
dc.date.accessioned2018-07-02T01:06:23Z
dc.date.available2018-07-02T01:06:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other65511
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/39606
dc.description.abstract2-metil-4-nitrobenzoskābes un 2-fluor-4-nitrobenzoskābes solvātu un polimorfu iegūšana un raksturošana. Jarmuts A., darba vadītājs vadošais pētnieks Dr. chem. Agris Bērziņš. Bakalaura darbs. 73 lappuses, 66 attēli, 8 tabulas, 3 pielikumi, 50 literatūras avoti. Latviešu valodā. Bakalaura darbā ir aprakstīti divi nitrobenzoskābes izomēri: 2-metil-4-nitrobenzoskābe un 2-fluor-4-nitrobenzoskābe. Tika atrasta un apkopota informācija par pētītajām vielām, cietvielu kristāliskām formām, polimorfismu un solvātiem. Darbā tika izmantotās šādas fizikālās pētīšanas metodes: pulvera rentgendifraktometrija, diferenciālā skenējošā kalorimetrija (DSK), termogravimetrija (TG), kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopija un augsttemperatūras rentgendifraktometrija. Eksperimentālajā daļā tika sintizēta 2-fluor-4-nitrobenzoskābe no 2-fluor-4-nitrotoluola, iegūtā viela (kopā ar 2-metil-4-nitrobenzoskābi) bija pārkristalizēta no vairākiem šķīdinātājiem. Iegūtās kristāliskās formas identificētas ar pulvera rentgendifraktometru un analizētas, izmantojot iepriekšminētās fizikālās pētīšanas metodes. Izmantojot eksperimentāli iegūtos pulvera rentgendifraktometrijas datus tika noteiktas kristālisko režģu parametri un 2-metil-4-nitrobenzoskābes polimorfu I un II kristāliskā struktūra. 2-METIL-4-NITROBENZOSKĀBE, SOLVĀTI, 2-FLUOR-4-NITROBENZOSKĀBE, SOLVATĀCIJA, KOFORMĒRI, POLIMORFISMS, STRUKTŪRFORMULU NOTEIKŠANA
dc.description.abstractPreparation and characterization of 2-methyl-4-nitrobenzoic and 2-fluor-4-nitrobenzoic acid solvates and polymorphs. Jarmuts A, supervisor senior researcher Dr. Chem. Agris Bērziņš. Term paper consists of 73 pages, 66 pictures, 8 tables, 50 literature references. Written in latvian. This bachelor thesis contains information about two nitrobenzoic acid isomers: 2-methyl-4-nitrobenzoic acid and 2-fluor-4-nitrobenzoic acid. The information about crystalline polymorphism and solvates was found and gathered. The following physical research methods were used in the work: X-ray powder diffraction, differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetry (TG), solid-state nuclear magnetic resonance spectroscopy, and high-temperature chamber. Experimental part involves the synthesis of 2-fluor-4-nitrobenzoic acid from 2-fluoro-4-nitrotoluene. The resulting substance (as well as 2-methyl-4-nitrobenzoic acid) was recrystallized from several solvents. The obtained crystalline forms were identified by X-ray powder diffraction and analyzed using the above-mentioned methods. Using experimentally obtained X-ray powder diffraction data, crystalline lattice parameters and 2-methyl-4-benzoic acid I un II polymorph forms crystal structure were determined. 2-METHYL-4-NITROBENZOIC, SOLVATES, 2-FLUOR-4-NITROBENZOIC ACID, SOLVATION, CONFORMERS, POLYMORFISM, STRUCTURE DETERMINATION
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectĶīmija
dc.subject2-METIL-4-NITROBENZOSKĀBE
dc.subjectSOLVĀTI
dc.subject2-FLUOR-4-NITROBENZOSKĀBE
dc.subjectPOLIMORFISMS
dc.subjectSTRUKTŪRFORMULU NOTEIKŠANA
dc.title2-metil-4-nitrobenzoskābes un 2-fluor-4-nitrobenzoskābes solvātu un polimorfu iegūšana un raksturošana
dc.title.alternativePreparation and characterization of 2-methyl-4-nitrobenzoic and 2-fluor-4-nitrobenzoic acid solvates and polymorphs
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record