Show simple item record

dc.contributor.advisorMežinska, Signe
dc.contributor.authorAuziņa, Sabīne
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2018-07-02T01:12:44Z
dc.date.available2018-07-02T01:12:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.other65703
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/40296
dc.description.abstractBakalaura darba mērķis ir noskaidrot dzīves kvalitāti pacientiem ar primāru arteriālu hipertensiju. Teorētiskajā daļā sniegts ieskats par arteriālās hipertensijas raksturojumu un tās ietekmi uz pacientu dzīves kvalitāti, kā arī arteriālo hipertensiju veselības aprūpes kvalitātes un primārās profilakses aspektā. Tāpat, teorētiskajā daļā sniegts dzīves kvalitātes jēdziena raksturojums medicīnas māsu vadīšanas procesa aspektā, apskatot 2 medicīnas māsu vadīšanas teorijas - M.E.Levaines enerģijas saglabāšanas teoriju un Integratīvo medicīnas māsas vadīšanas procesa teoriju. Praktiskā daļā tiek aprakstīta pētījuma metode, kā arī atspoguļoti pētījumā iegūtie dati, tādejādi izsakot galvenos secinājumus - pētījuma hipotēzes pierādīšanai. Iegūto datu analīzei tiek izmantota aprakstošā, kā arī secinošās statistiskas metode - divu neatkarīgu paraugkopu t-tests pētījuma hipotēzes apstiprināšanai. Iegūtie rezultāti tiek aprakstīti, veicot iegūto atbilžu salīdzinājumu starp anketas jautājumiem. Atslēgvārdi: primāra arteriālā hipertensija, dzīves kvalitāte, veselības aprūpes kvalitāte, primārā profilakse, medicīnas māsu vadīšana
dc.description.abstractThe aim of Bachelor’s Thesis is to determine quality of life for patients with primary arterial hypertension. Theoretical part provides characterization of arterial hypertension and its impact on the quality of life of patients as well as an insight into arterial hypertension from the perspective of health care quality and primary prevention. Also, the theoretical parts provides characterization of the quality of life concept from the perspective of nursing management process, addressing 2 nurse management theories: M.E. Levine's Conservation Model Theory and Integrative Nursing Management Process Theory. Practical part describes the research method as well as reflects data obtained in research, thus the main conclusions for proving a research hypothesis were presented. For the analysis of data obtained, the descriptive and conclusive statistical methods: t-test with two independent samples for confirmation of research hypothesis. The obtained results were described by comparing the answers received during survey. Keywords: primary arterial hypertension, quality of life, health care quality, primary prevention, nursing management
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjectprimāra arteriālā hipertensija
dc.subjectdzīves kvalitāte
dc.subjectveselības aprūpes kvalitāte
dc.subjectprimārā profilakse
dc.subjectmedicīnas māsu vadīšana
dc.titleDzīves kvalitāte pacientiem ar primāru arteriālu hipertensiju ambulatorajā praksē
dc.title.alternativeQuality of Life in Patients with Primary Arterial Hypertension in Ambulatory Practice
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record