Now showing items 1-1 of 1

    • Teksta autentiskums lasīšanas pārbaudes darbos 

      Adamova, Margarita (Latvijas Universitāte, 2016)
      Diplomdarbā ir iztirzāts valsts eksāmena 12. klasēm angļu valodā lasīšanas daļas tekstu autentiskums. Pētījuma mērķis ir izpētīt lasīšanas daļas tekstus un apkopot pierādījumus gan situatīvajam autentiskumam, gan interaktīvajam ...