Now showing items 1-20 of 304

  • Dvēseles kopšana Austrumu pareizticībā 

   Vizla, Edmunds (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šis darbs piedāvā iespēju ielūkoties Austrumu pareizticīgās baznīcas dvēseles kopšanas un pastorālās padomdošanas tradīcijā. Mūsdienu Rietumu zinātnieki un teologi vēl ir maz pētījuši šo savdabīgo tradīciju, kas spēj sniegt ...
  • Pestīšanas Armijas darbības metodes pirmskara Latvijā un mūsdienās 

   Tunika, Agata (Latvijas Universitāte, 2006)
   Pestīšanas armiju 1965.gadā izveidoja bijušais metodistu mācītājs Viljams Būts un šobrīd tai ir gandrīz 2 miljoni locekļu 110 pasaules valstīs. Latvijā tā ienāca drīz pēc neatkarīgas valsts izveidošanās un turpināja darbību ...
  • Latvijas kristīgās organizācijas 21. gs. globālajā informācijas tīklā 

   Bērziņa, Sandra (Latvijas Universitāte, 2006)
   Latvijas kristīgās organizācijas 21.gs. globālajā informācijas tīklā Mēs dzīvojam 21.gs., tehnoloģijas laikmetā, kurš ir pārpildīts ar informāciju. Tāpēc šodien jaunās tehnoloģijas nenoliedzami ir ienākušas arī draudžu ...
  • Vīna nozīme Jāņa evaņģēlijā 2:1-11 

   Šveimrause, Baiba (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šajā bakalaura darbā tiek apskatīta Jņ2:1-11. Darba gaitā autors cenšas pamatot izvirzīt tēzi: „Tāpat kā ūdens tika pārvērsts vīnā, Jānis parāda, ka Jēzus spēj mainīt mūsu attiecības ar Dievu”. Darbs tiek sadalīts divās ...
  • Ekumēnisms kristīgās mācības standartā 1.-3. klasei 

   Rudzīte, Ieva (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šī darba mērķis ir pierādīt, ka kristīgās mācības standarts 1.-3. klasei ir ekumenisks. Pirmā nodaļā tiek skaidrots, kas ir ekumenisms, teoloģiski, sociāli, politiski. Tiek apskatīts kā tas ir attīstījies laika gaitā. ...
  • Savstarpējās cieņas audzināšana krsitīgās mācības stundās 

   Grinberga, Gunta (Latvijas Universitāte, 2006)
   Kopsavilkums: Diplomdarba pētnieciskais virziens ir saistīts ar savstarpējās cieņas audzināšanas iespējām kristīgās mācības stundās mācību un audzināšanas procesā. Darba mērķis: Analizēt holistiskas, teoloģiski pedagoģiskas ...
  • Jana Amosa Komenska uzskati Brāļu draudzes teoloģijas kontekstā 

   Ābele, Dana (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Jana Amosa Komenska uzskati Brāļu draudzes teoloģijas kontekstā”. Darba mērķis ir parādīt un arī izanalizēt J.A. Komenska teoloģisko uzskatu veidošanos. Darba tēze ir „ J. A. Komenska pedagoģiskais ...
  • Ūdens kristību iespējamā izcelsme 

   Kamela, Dace (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbā „Ūdens kristību iespējamā izcelsme” tiek pētītas dažādas reliģiskas prakses ar līdzīgu riutālo pieredzi: Izīdas kults, Mithras kults, Eleusis mistērijas, jūdu reliģiskā prakse, esēņu kopienas rituālās ...
  • Ahl al-kitāb jēdziens islāma teoloģijā 

   Urbāne, Olga (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba tēmas „Ahl al-kitāb jēdziens islāma teoloģijā” ietvaros sniegta ahl al-kitāb koncepcijas izpēte, kā arī ahl al-kitāb un islāma kopienas attieksmes un starpreliģiju dialoga norises analīze vēstures skatījumā ...
  • Kristīgie uzskati par toleranci mūsdienās 

   Ikaunieks, Andris (Latvijas Universitāte, 2006)
   Maģistra darba „Kristīgie uzskati par toleranci mūsdienās” mērķis ir meklēt iespējamās atbildes tam, kā mūsdienās izplatītais aicinājums uz toleranci būtu jāsaprot kristīgās draudzes kontekstā. Tiek pētīts, uz kādiem ...
  • Starptautiskā Gideonu apvienība: to darbība Latvijā un evaņģelizēšanas veidi 

   Millere, Arta (Latvijas Universitāte, 2006)
   Starptautiskā Gideonu apvienība, kura dibināta 1899.gadā Nešvilā, nodarbojas ar Bībeles un īpaši – Jaunās Derības izplatīšanu sekulārā vidē. Šīs organizācijas mērķis ir aizsniegt cilvēkus Kristum. Šī apvienība ir lielākā ...
  • Babadži kustība kā neo-hindusima izpausme 

   Sideļska, Liene (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darbs ir veltīts Babadži kustībai Indijā un Austrumeiropā. Darba galvenais uzdevums ir kvalificēt šo kustību un analizēt tās doktrīnas un kultu. Mūsdienu globalizācijas kontekstā Babadži kustība reprezentē tā ...
  • Kristība vēstulē romiešiem 6:1-11 

   Cēsniece, Agnese (Latvijas Universitāte, 2006)
   latviešu valodā Kristība Pāvila vēstulē Romiešiem 6:1 – 11 Mērķis: Analizēt kristību jautājumu vēstulē romiešiem 6:1 – 11. Pētnieciskais darbs sastāv no četrām daļām: Pirmajā daļā “Kristību jautājums un nozīme”. Tiek ...
  • Harizmātiskā kustība Latvijas luterismā mūsdienās 

   Sarma, Liene (Latvijas Universitāte, 2006)
   Harizmātiskā kustība Latvijas luterismā ir vēl neizpētīta parādība. Līdz šim ir bijušas tikai teoloģiskas diskusijas par un pret harizmātiski luteriskām draudzēm. Tāpēc šī darba mērķis bija noskaidrot no kurienes un kā ...
  • Jūdaisma tradīcijas elementi Etiopijas baznīcā 

   Ķikuste, Anna (Latvijas Universitāte, 2006)
   Savā bakalaura darbā „ Jūdaisma tradīcijas elementi Etiopijas Baznīcā” es apskatīšu atsevišķus Etiopijas Baznīcas elementus, kas ir unikāli tikai šajā kristīgajā baznīcā. Par sava darba tēzi es izvēlos apgalvojumu, ka šie ...
  • Diskurss par bērnu evaņģēlijos 

   Šlihta, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2006)
   Bakalaura darba nosaukums ir Diskurss par bērnu evaņģēlijos. Darbā parādīts, ka Jēzus ar savu rīcību un vārdiem izprovocē un demonstrē pilnīgi citādāku attieksmi pret bērnu, nekā to vērojam pie Jēzus mācekļiem un Jēzus ...
  • "Ticības lēciena" jēdziens Sērena Kirkegora domāšanā 

   Vidiņš, Viestarts (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šis darbs apskata “ticības lēciena” jēdzienu, kādu to var saskatīt Sērena Kirkegora darbos Bailes un trīsas, Filozofiskās drumslas un Noslēdzošais, nezinātniskais pēcvārds “Filozofiskajām drumslām”. Jēdziens apskatīts ...
  • 20. gadsimta apoloģētika un Dieva Vārds 

   Martinsons, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2006)
   Šajā darbā tiek aplūkots jautājums par to, kas ir 20. gadsimta kristīgās Baznīcas apoloģētika kā arī tas, kāda ir Dieva Vārda loma apoloģētiskajā teoloģijā. Darba gaitā tiek parādīts tas, ka apoloģētika ir saistīta ar to, ...
  • Vecticībnieki: 17. gs. krīze Krievijas Pareizticīgajā baznīcā 

   Taivāne, Iļana (Latvijas Universitāte, 2006)
   šīs darbs ir veltīt vecticībnieku kopienas rašanās vēsturei. Tas apskata 17. gs. Krievijas dramatisko notikumu virkni, kas kļuva par fonu baznīcas reformai, kuru gadsimta vidū īstenoja Krievijas patriarhs Nikons un atbalstīja ...
  • Leslijs Ņūbegins: Evaņģēlija vieta mūsdienu kultūrā 

   Sauka, Alvis (Latvijas Universitāte, 2006)
   Kopsavilkums. Ņjūbegins pierāda, ka šis kultūrā valdošais uzskats tiek balstīts sabiedrībā valdošā ticībā jeb Bregera vārdiem “ticamības struktūrā” un kas tas pats par sevi ir pieejams izaicinājumam un kritikai. Patiesība ...