Now showing items 1-2 of 2

  • Lūkas evaņģēlija ievads: Lk 1,1-4 

   Dzenīte, Līga (Latvijas Universitāte, 2012)
   Lūkas evaņģēlija ievada pētniecību apgrūtina fakts, ka tam Bībelē nav atrodamas paralēles. Darba mērķis ir atrast ievada paralēles ārpus Bībeles, Lūkas sociāli vēsturiskajā vidē. Pētījums parāda, ka ievada radnieciskākās ...
  • Simones Veijas ciešanu ceļš pie Dieva 

   Dzenīte, Līga (Latvijas Universitāte, 2014)
   Pētījumā tiek apskatīta franču filozofe, kristīgā mistiķe, politiskā aktīviste un sabiedrības kritiķe Simone Veija un viņas pieeja ciešanu problēmai. Pētījums piedāvā Simones Veijas biogrāfiju, galveno ideju un jēdzienu ...