Now showing items 1-20 of 22

  • Apokatastasis ideja Origēna eshatoloģijā 

   Pelčere, Paula (Latvijas Universitāte, 2014)
   Apokatastāses jēdziens ir izprasts dažādi gan no stoiķu puses, gan no kristiešu avotos esošās informācijas, ko Origēns ļoti labi ir mācējis atšķirt. Origēns patiesībā ir iebildis stoiķu doktrīnai par nebeidzamās atgriešanās ...
  • Cilvēka cieņas jēdziens Vatikāna II koncila dokumentā "Gaudium et Spes" 

   Everte, Santa (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darbs „Cilvēka cieņas jēdziens Vatikāna II koncila dokumentā Gaudium et Spes“ ir rakstīts ar mērķi aktualizēt jautājumu par cilvēka cieņu, jo darba autore uzskata, ka daudzas negācijas, kas šodien valda sabiedrībā, ...
  • Disciplināro un rituālo atšķirību teoloģizācijas loma 1054. gada shizmas ģenēzē 

   Stērste, Roberts (Latvijas Universitāte, 2010)
   Mūsdienās, runājot par kristīgo Baznīcu, cilvēki pilnīgi nošķir Romas Katoļu Baznīcu un Austrumu Pareizticīgo Baznīcu, kuru mācība un tradīcijas šķiet esam kaut kas pilnīgi atšķirīgs. Taču kādreiz, pirms 1054. Gada, Katoļu ...
  • “Donavas septītnieka” notikuma motivācija un konsekvences sieviešu ordinācijas jautājuma aktualizēšanā Romas katoļu baznīcā 

   Jenča, Annija (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darbs “Donavas septītnieka notikuma motivācija un konsekvences sieviešu ordinācijas jautājuma aktualizēšanā Romas katoļu baznīcā” pievērš uzmanību aktuālam jautājuma par sieviešu ordinācijas iespējamību Romas ...
  • Eklesioloģija – katoļu un luterāņu šķērslis vai iespēja? 

   Ginters, Jānis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Maģistra darbā “Eklesioloģija – katoļu un luterāņu vienotības šķērslis vai iespēja?” aplūkots piecdesmit gadu Vatikāna un Pasaules Luterāņu federācijas ekumēniskā dialoga sasniegtais izpratnē par Baznīcu, kas vēsturiski ...
  • Ētiskais veģetārisms kristietībā 

   Čakāne, Ildze (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbā „Ētiskais veģetārisms kristietībā” pētīti veģetāra dzīvesveida motīvi Bībelē un atsevišķu teologu viedokļi par dzīvnieka dzīvības vērtību, kā arī iespējamie veģetārisma ētiskie imperatīvi. Darba mērķis ir ...
  • Franča Trasuna ekskomunika Romas Katoļu baznīcā Latvijā 

   Pujāte, Irēna (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Franča Trasuna ekskomunika Romas Katoļu Baznīcā Latvijā”. Ekskomunika tiek apskatīta 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta 20. gadu kontekstā, kas bija vēsturiski ļoti nozīmīgs laikposms Latvijai: ...
  • Imperatora Justiniāna I teoloģisko darbu ietekme uz Baznīcas ortodoksijas kritēriju konsolidāciju Otrajā Konstantinopoles koncilā 

   Ķikuste, Anna (Latvijas Universitāte, 2008)
   Maģistra darbā „Imperatora Justiniāna I teoloģisko darbu ietekme uz baznīcas ortodoksijas kritēriju konsolodāciju Otrajā Konstantinopoles koncilā” tiek analizēti imperatora Justiniāna I teoloģiskie darbi, kas līdzīgi kā ...
  • Jana van Reisbrūka un Avilas Terēzes praktiskās un mistiskās dzīves izpratne un pieredze: salīdzinājums 

   Kronbergs, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2017)
   Šajā bakalaura darbā tiek apskatīti un salīdzināti divi izcili kristīgie mistiķi - Jans van Reisbrūks (1293-1381, Beļģija) un Avilas Terēze (1515-1582, Spānija). Darba mērķis ir izpētīt, atspoguļot un salīdzināt Jana van ...
  • Kakure Kirištan - Japāņu slepenie kristieši 

   Berežnojs, Sergejs (Latvijas Universitāte, 2009)
   „Kakure Kirišitan – Japānas Slepenie kristieši” darba autors piedāvā pētījumu par vienu no mazpazīstamām japāņu reliģijām – Kakure kirišitan – slepenajiem kristiešiem. Neskatoties uz to, ka šīs reliģijas piekritēju skaits ...
  • Kikosas Dievmātes ikonas izcelsme un godināšanas tradīcija 

   Armaņeva, Maija (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darba ‘Kikosas Dievmātes ikonas izcelsme un godināšanas tradīcijas’ autore ir apkopojusi un analizējusi literatūru par populārāko Dievmātes ikonu Kikosas klosterī, Kiprā; tās izcelsmi, vēsturi un godināšanas ...
  • KIRIŠTAN ēra Japānā XVI/XVII gs. 

   Novicāne, Ieva (Latvijas Universitāte, 2008)
   Bakalaura darba tēma ir „Kirištan ēra Japānā: XVI/XVII gadsimtā”, kur autore apskata kristiešu misijas darbības aizsākumu Japānā, kas norisinājās 16. un 17. gadsimtā. Šis laika periods ir unikāls ar to, ka evaņģēlija vēsts ...
  • Klostera institūcijas teoloģiskais pamatojums Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā 

   Ļakas, Ingmārs (Latvijas Universitāte, 2017)
   Pētījuma problēmas būtība un mērķis ir rast skaidrību par to kāds ir klostera institūcijas teoloģiskais pamatojums Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā (LELB). Pētījuma rezultāti liecina, ka klostera institūcija ir ne ...
  • Konfliktsituācijas Livonijā pāvesta legāta Franciska no Moliano 1312. gada izmeklēšanas Protokolā 

   Mārtuža, Eva (Latvijas Universitāte, 2013)
   Evas Mārtužas maģistra darbs "Konfliktsituācijas Livonijā pāvesta legāta Franciska no Moliano 1312. g. izmeklēšanas Protokolā" pēta autentisku XIII gs. avotu, kurā pierakstītas 24 liecinieku atbildes uz garīdzniecības ...
  • Konstantīna Lielā reliģiskās politikas iespaids uz Nīkajas ticības apliecības ģenēzi 

   Zurģis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darbā „Konstantīna Lielā reliģiskās politikas iespaids uz Nīkajas ticības apliecības ģenēzi” tiek apskatīta Konstantīna reliģiskās vienotības politikas atstātais iespaids uz Nīkajas koncila norisēm – ariāņu kontraversiju. ...
  • Luterāņu bēru runas Latvijas teritorijā 19. gadsimtā 

   Surska, Viktorija (Latvijas Universitāte, 2017)
   Darba uzdevums ir parādīt luterāņu bēru runu kā literāri teoloģiska žanra daudzveidīgu formu, kas savu kulmināciju Latvijas teritorijā sasniedza tieši 19. gadsimtā, kad strauji attīstījās latviešu nacionālā rakstniecība, ...
  • Mātes Terēzes no Kalkutas ciešanu tematika grāmatā "Come Be My Light" 

   Šveimrause, Baiba (Latvijas Universitāte, 2008)
   Māte Terēze no Kalkutas ir viena no atpazīstamajām sievietēm Romas katoļu baznīcā. Grāmata par viņas garīgajām ciešanām, Come Be My Light, ir izdota 2007. gadā un izraisīja plašas diskusijas kristīgajā sabiedrībā. Darba ...
  • Millenārisms Origena un Tertulliāna darbos 

   Jākobsone, Krista (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbs “Millenārisms Origena un Tertulliāna darbos” pēta ar tūkstošgadu valstības koncepciju saistītās idejas, kas atrodamas abu autoru teoloģiskajos traktātos. Lai saskatītu abu autoru teoloģisko un filozofisko ...
  • Misionārā darba izpratne žurnālā „Ārmisija” (1928-1940) 

   Ēce, Kristīna (Latvijas Universitāte, 2019)
   Šī darba mērķis ir pētīt Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas izdoto žurnālu „Ārmisija” (1928-1940), lai analizētu, kādu informāciju žurnāls sniedz lasītājiem par misijas darbu un kādi motīvi tiek lietoti, lai motivētu ...
  • Montānisma atainojums Eisēbija 'Baznīcas vēsturē' 

   Elmanis, Ingus (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Montānisma atainojums Eisēbija „Baznīcas vēsturē”.” Mana darba tēze ir šāda: Eisēbijs piedāvā montānisma kustības atainojumu, koncentrējoties uz kritiskajiem avotiem un ignorējot (Tertuliāna) ...