Show simple item record

dc.contributor.advisorReinholds, Ingars
dc.contributor.authorZilbere, Digna
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte
dc.date.accessioned2023-12-15T02:01:09Z
dc.date.available2023-12-15T02:01:09Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.other98260
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/65008
dc.description.abstract“Ergonomiskie un fizikālie faktori Jēkabpils novada pašvaldības bērnudārzu pedagogu un auklīšu darbā, preventīvie pasākumi.” Darba autore: Digna Zilbere, Darba vadītājs: asoc. prof., Dr. ķīm. Ingars Reinholds. Darbs izklāstīts 80.lpp, ietver 35 attēlus, 2 tabulas, 7 pielikumus. Novērtēta ergonomisko un fizikālo risku faktoru ietekme uz pirmsskolas izglītības iestāžu amatiem – aukle un pedagogs. Analizētas anonīmas bērnudārzu darbinieku pildītās aptaujas anketas, kopā atbildes sniedza 15 respondenti, kur tika iegūti rezultāti par darba vidi, smagumu pārvietošanu un darba pozām. Veikti indikatīvie mērījumi (apgaismojums, troksnis, gaisa temperatūra, gaisa relatīvais mitrums). Autore pielietojusi tādas metodes kā SGR-A, SGR-C, ĀEK, Austrijas matricu, Somijas 5 baļļu matricu. Novērtēts, ka abi amati ir pakļauti paaugstinātas slodzes un darba pozu izraisītām veselības problēmām un nav padziļinātu zināšanu par vingrošanas labvēlīgo ietekmi uz veselību.
dc.description.abstract“Ergonomic and physical factors in the work of pedagogues and childminders of municipal kindergartens in Jēkabpils region, preventive measures.” Author Digna Zilbere, Supervisor: Prof., Dr. Chem. Prof. Ingars Reinholds. Thesis contain 80 pages, 35 figures, 2 tables, 7 appendices. The impact of ergonomic and physical risk factors on the pre-school positions of childminders and pedagogues is assessed. An anonymous questionnaire filled in by kindergarten workers was analysed, with a total of 15 respondents, where results were obtained on the working environment, handling of weights and working postures. Indicative measurements (lighting, noise, air temperature, relative humidity) were taken. The author applied methods such as KIM-A, KIM-C, QEC, Austrian matrix, Point scale matrix. It was assessed that both positions are exposed to health problems caused by increased workload and working postures and there is no in-depth knowledge of personnel about the health benefits of exercise.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectDarba aizsardzība (Rīga)
dc.subjectpre-school educational institution
dc.subjectchildminders and pedagogues
dc.subjectergonomic factors
dc.subjectpreventive measures
dc.titleErgonomiskie un fizikālie faktori Jēkabpils novada pašvaldības bērnudārzu pedagogu un auklīšu darbā, preventīvie pasākumi
dc.title.alternativeErgonomic and physical factors in the work of pedagogues and childminders of municipal kindergartens in Jēkabpils region, preventive measures
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record