Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs sniedz iespēju apkopot, saglabāt un brīvi piekļūt Latvijas Universitātes zinātniskajiem sasniegumiem. Repozitorijā ir iekļautas Latvijas Universitātes darbinieku publikācijas - publicētie zinātniskie un citi raksti, grāmatas, konferenču publikācijas, doktora disertācijas, studentu noslēguma darbi, dažādu projektu dokumenti un ziņojumi, LU izdotie rakstu krājumi un periodiskie izdevumi, kā arī citi elektroniskie dokumenti.

 • Vai pasaule var būt pieredzes priekšmets? 

  Zembahs, Rinalds (LU FSI, 2018-02)
  Jautājuma “Vai pasaule var būt pieredzes priekšmets?” atbilde ir atkarīga no tā, vai varam pasaulē saskatīt fenomenu vai jēdzienu. Vērstība uz pasauli it kā ir tik acīmredzama, tomēr tai nav nekāda īpaša satura, taču tas ...
 • Videi draudzīgā un bioloģiskā lauksaimniecībā vasaras miežiem (Hordeum vulgare L.) nozīmīgu pazīmju ģenātiskā kartēšana 

  Mežaka, Ieva (Latvijas Universitāte, 2018)
  Divdesmit pirmā gadsimta izaicinājums ir nodrošināt pieaugošo pasaules cilvēku populāciju ar pārtiku. Mieži ir pasaulē ceturtā un Latvijā otrā visvairāk audzētā graudaugu kultūra. Mūsdienu prasībām atbilstošu šķirņu ...
 • Kūdra un sapropelis 

  Alkšbirze, Rita; Mežinska, Zita (2017-01-31)
  Zemes dzīļu resursi – kūdra un sapropelis ir Latvijas dabas bagātības, kurām veltīta LU 75. zinātniskās konferences “Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” apakšsekcija “Kūdras un sapropeļa ilgtspējīga ...
 • За счастьем в Россию: жизнь новгородских латышей-переселенцев в России, XIX–ХХ века 

  Эглескалн, Юрий Сергеевич (Реноме, 2017)
  Книга «За счастьем в Россию» написана по архивным материалам, выявленным в результате разысканий автора и относящимся к истории рода Эглескалн, представители которого переселились с другими крестьянами Курляндской губернии ...
 • Baltu filoloģija, 25 (2) 

  Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra (LU Akadēmiskais apgāds, 2017)

View more