Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijs sniedz iespēju apkopot, saglabāt un brīvi piekļūt Latvijas Universitātes zinātniskajiem sasniegumiem. Repozitorijā ir iekļautas Latvijas Universitātes darbinieku publikācijas - publicētie zinātniskie un citi raksti, grāmatas, konferenču publikācijas, doktora disertācijas, studentu noslēguma darbi, dažādu projektu dokumenti un ziņojumi, LU izdotie rakstu krājumi un periodiskie izdevumi, kā arī citi elektroniskie dokumenti.

 • Lapu sūnu, metabolītu sastāvs un vides stresa ietekme 

  Kļaviņa, Laura (Latvijas Universitāte, 2018)
  Sūnas ir nozīmīga augu grupa ar plašu izplatību. Sūnu sastāva pētījumi ir kļuvuši aktuāli, ņemot vērā bioloģiski aktīvu savienojumu klātbūtni un augsto izturību pret vides apstākļu mainību. Promocijas darba mērķis ir ...
 • Latviešu dziedināšanas tradīcija: teorētiskie un praktiskie aspekti 

  Ančevska, Ieva (Latvijas Universitāte, 2018)
  Promocijas darbā pētīta latviešu dziedināšanas tradīcija, tās teorētiskie un praktiskie aspekti dažādu vēstures periodu un cittautu tradīciju kontekstā. Darbā izveidots sistemātisks un analītisks pārskats par latviešu ...
 • Auglība tradicionālajā un mūsdienu kultūrā Latvijā 

  Mileiko, Ilze (Latvijas Universitāte, 2018)
  Promocijas darba mērķis: identificēt, raksturot un salīdzināt auglības kā zināšanu objekta veidošanu tradicionālajā un mūsdienu kultūrā. Darba teorētisko ietvaru veido Mišela Fuko un Žana Fransuā Liotāra idejas. Auglība ...
 • Jauni ģenētiskie riska faktori asociēti ar trīs multifaktorālām pazīmēm un to īpašībām Latvijas populācijā 

  Pečulis, Raitis (Latvijas Universitāte, 2018)
  Koronārā sirds slimība (KSS), diabēts un hipofīzes adenoma (HA) ir multifaktoriālas slimības ar pieaugošu mirstību visā pasaulē. Promocijas darba mērķis ir izpētīt ADORA3 polimorfismu ietekmi uz KSS un GLO1 variantu ietekmi ...
 • Izskaidrot un saprast: ko tas nozīmē modeļ-bāzētā izziņas modelī? 

  Podnieks, Kārlis (Latvijas Universitātes 76.zinātniskā konference, 2018-02-23)
  Ko tad nozīmē izprast pasauli? Mans priekšlikums: izmantojam stratēģiju B. Izprast pasauli nozīmē izgudrot efektīvus modeļbūves līdzekļus un iemācīties ar to palīdzību būvēt visus mums vajadzīgos modeļus. Neko vairāk ...

View more