E-resource repository of the University of Latvia provides the possibility to collate, preserve and access freely the scientific achievements of the University of Latvia. It contains publications of the staff members of the University of Latvia - published articles, doctoral thesis and abstracts, conference proceedings, administrative, scientific and funded project reports and other electronic documents.

 • Vai pasaule var būt pieredzes priekšmets? 

  Zembahs, Rinalds (LU FSI, 2018-02)
  Jautājuma “Vai pasaule var būt pieredzes priekšmets?” atbilde ir atkarīga no tā, vai varam pasaulē saskatīt fenomenu vai jēdzienu. Vērstība uz pasauli it kā ir tik acīmredzama, tomēr tai nav nekāda īpaša satura, taču tas ...
 • Videi draudzīgā un bioloģiskā lauksaimniecībā vasaras miežiem (Hordeum vulgare L.) nozīmīgu pazīmju ģenātiskā kartēšana 

  Mežaka, Ieva (Latvijas Universitāte, 2018)
  Divdesmit pirmā gadsimta izaicinājums ir nodrošināt pieaugošo pasaules cilvēku populāciju ar pārtiku. Mieži ir pasaulē ceturtā un Latvijā otrā visvairāk audzētā graudaugu kultūra. Mūsdienu prasībām atbilstošu šķirņu ...
 • Kūdra un sapropelis 

  Alkšbirze, Rita; Mežinska, Zita (2017-01-31)
  Zemes dzīļu resursi – kūdra un sapropelis ir Latvijas dabas bagātības, kurām veltīta LU 75. zinātniskās konferences “Klimata pārmaiņas un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana” apakšsekcija “Kūdras un sapropeļa ilgtspējīga ...
 • За счастьем в Россию: жизнь новгородских латышей-переселенцев в России, XIX–ХХ века 

  Эглескалн, Юрий Сергеевич (Реноме, 2017)
  Книга «За счастьем в Россию» написана по архивным материалам, выявленным в результате разысканий автора и относящимся к истории рода Эглескалн, представители которого переселились с другими крестьянами Курляндской губернии ...
 • Baltu filoloģija, 25 (2) 

  Latvijas Universitāte. Humanitāro zinātņu fakultāte, Baltu valodniecības katedra (LU Akadēmiskais apgāds, 2017)

View more