E-resource repository of the University of Latvia provides the possibility to collate, preserve and access freely the scientific achievements of the University of Latvia. It contains publications of the staff members of the University of Latvia - published articles, doctoral thesis and abstracts, conference proceedings, administrative, scientific and funded project reports and other electronic documents.

 • Latvijas Universitātes gada publiskais pārskats, 2017 

  Latvijas Universitāte, Komunikācijas un inovāciju departaments (Latvijas Universitāte, 2018-05)
 • Leišu valodas elementi: latviešu ģimnazijai 

  Augstkalns, Alvils (Latvijas Universitātes filoloģijas un filozofijas studija Ramave, 1935)
  Saturs: Alfabēts. Izruna. Izruna un skaņu salīdzinājums ar latviešu valodu. Patskaņi. Līdzskaņi. Lietas un īpašības vārdu deklinācijas paraugi. Īpašības vārdi. Apstākļu vārdi. Piedēkļi. Skaitļi. Vietnieku vārdi. Darbības ...
 • Zvaigžņotā Debess: 2014, Vasara (224) 

  Alksnis, Andrejs; Avotiņa, Maruta; Bērziņa, Lija; Cimahoviča, Natālija; Daube, Ilga; Gills, Mārtiņš; Jansons, Jānis; Jurģītis, Imants; Kalvāns, Juris; Kauliņš, Juris; Kropa, Sandra; Misa, Raitis; Pundure, Irena; Slavinskis, Andris; Švarcs, Kurts (Apgāds “Mācību grāmata”, 2014-06)
 • Pārtikas produktu un ēdienu porciju fotoattēlu atlanta papildināšana un iegūto fotoattēlu izvērtēšana 

  Kalniņa, Beate (Latvijas Universitāte, 2018)
  "Pārtikas produktu un ēdienu fotoattēlu atlantu" izmanto dažādos pārtikas patēriņa pētījumos. Latvijā izmantotais atlants ir izdots 2007. gadā - bija nepieciešams to papildināt ar dažādiem pārtikas produktiem un ēdieniem. ...
 • Metabolā sindroma saistība ar miega ilgumu 

  Krūmiņa, Ieva (Latvijas Universitāte, 2018)
  KOPSAVILKUMS Problēmas aktualitāte. Metabolais sindroms ir plaši izplatīts sabiedrībā, un ar vecumu metabolā sindroma pacientu skaits būtiski palielinās. Pierādījumi rāda divas reizes lielāku kardiovaskulāro slimību un ...

View more