Now showing items 6-7 of 7

  • Stuburi : kādas Latvijas viensētas dzīve 

   Priedīte, Aija (Rīga : Zinātne, 2012)
   Grāmatā iekļautie literārie darbi izseko kādas reālas viensētas “dzīvei” iespējami plašā laika periodā — visā tās mūža garumā, atklājot viensētu kā laiktelpu, ko skāruši dažādi Latvijas vēstures notikumi, aptverot tās ...
  • Zaļās zemes dievsunīšu un likteņa līdumnieku laiki 

   Priedīte, Aija (Rīga : Zinātne, 2012)
   Literatūrsocioloģiskā pētījumā galvenā uzmanība pievērsta "savam kaktiņam" un hronoloģiski aplūkotas latviešu zemnieki šī sava zemes kaktiņa ieguves un attīstības stratēģijas, ko pastāvīgi ietekmējušas politiskas idejas ...