Show simple item record

dc.contributor.advisorBirziņa, Rita
dc.contributor.authorKrauja, Inta
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ķīmijas fakultāte
dc.date.accessioned2017-07-01T01:08:27Z
dc.date.available2017-07-01T01:08:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other58719
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/35121
dc.description.abstractJēgpilnas lasītprasmes pilnveide bioloģijas mācību procesā dabaszinātniskās izpratības veicināšanai. Inta Krauja, darba vadītāja Vad. pētn. Dr.paed. Rita Birziņa. Bakalaura darbs, 48. lpp., 24 literatūras avoti, 16 pielikumi, 18 attēli un 5 tabulas. Latviešu valodā. Darba mērķis ir izpētīt, kā, izmantojot dažādas lasīšanas stratēģijas bioloģijas mācību procesā, tiek pilnveidota jēgpilna lasītprasme un dabaszinātniskā izpratība. Mērķa sasniegšanai veikta zinātniskās literatūras analīze un empīrisks pētījums. Pētījumā noskaidrotas lasīšanas, dabaszinātniskās kompetences un bioloģiskās izpratības savstarpējās sakarības. Izstrādāti un aprobēti uzdevumi jēgpilnas lasītprasmes un dabaszinātniskās izpratnes pilnveidei. Pedagoģiskajā eksperimentā noskaidrots, ka dažādu lasīšanas stratēģiju izmantošana bioloģijas mācību procesā palīdz skolēniem pilnveidot jēgpilnu lasītprasmi.
dc.description.abstractDevelopment of meaningful reading literacy skills for promotion of scientific understanding in biology. Inta Krauja, supervisor Leading Researcher, Dr. paed. Rita Birziņa. Bachelor’s thesis, 48 pages, 24 sources of information, 16 annexes, 18 pictures and 5 tables. Language- Latvian. The purpose of the thesis is to explore the improvement of meaningful reading literacy skills and scientific literacy by using different reading strategies in biology learning process. It is essential to analyse scientific literature and accomplish empirical research to reach the purpose. In the research, there are developed mutual connections between the reading, scientific competences and biological literacy. There are developed and approbated tasks to improve meaningful reading literacy skills and scientific literacy. It is determined, that usage of different reading strategies in biology learning process, helps students to improve meaningful reading literacy.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectlasītprasme
dc.subjectdabaszinātniskā izpratība
dc.subjectbioloģiskā izpratība
dc.subjectkompetence
dc.titleJēgpilnas lasītprasmes pilnveide bioloģijas mācību procesā dabaszinātniskās izpratības veicināšanai.
dc.title.alternativeDevelopment of meaningful reading literacy skills for promotion of scientific understanding in biology
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record