Последние добавления

 • Luterāņu bēru runas Latvijas teritorijā 19. gadsimtā 

  Surska, Viktorija (Latvijas Universitāte, 2017)
  Darba uzdevums ir parādīt luterāņu bēru runu kā literāri teoloģiska žanra daudzveidīgu formu, kas savu kulmināciju Latvijas teritorijā sasniedza tieši 19. gadsimtā, kad strauji attīstījās latviešu nacionālā rakstniecība, ...
 • Pestīšanas Armijas darbības tendences Latvijā pēdējā desmitgadē 

  Plešauniece, Linda (Latvijas Universitāte, 2017)
  Pestīšanas armija pirmsākumos drosmīgi evaņģelizēja zemākajos sabiedrības slāņos un mazināja sociālās atstumtības risku. Tās sauklis bija: „Zupa, ziepes un pestīšana” (tāds tas ir joprojām). Tomēr laika gaitā Pestīšanas ...
 • "Dieva vārds par savaldību un augšāmcelšanos": seksuālā askētisma nozīme Pāvila un Teklas darbos 

  Andrejevs, Ņikita (Latvijas Universitāte, 2017)
  PTd ir plašāko Pd korpusa daļa. Šis teksts tapa 2. gs. m. ē. beigās un runā par to, ka jaunava Tekla seko apustuļa Pāvila mācībai, kurai ir izteikti askētiskais raksturs. Saskaņā ar pilsētas likumiem tai jāapprec vīrietis ...
 • Baznīcas misija nedzirdīgiem cilvēkiem Latvijā 

  Jēgere, Baiba (Latvijas Universitāte, 2017)
  Bakalaura darba tēma ir „Baznīcas misija nedzirdīgiem cilvēkiem Latvijā”. Kristīgās Baznīcas misijas uzdevums izriet no Jēzus Kristus pavēles iet un darīt par mācekļiem visas tautas, ar Dieva Vārdu un sakramentiem sludinot ...
 • Jauno reliģisko kustību iezīmes Intas Blūmas "Sirds Ceļa" skolā 

  Kalēja, Dārta (Latvijas Universitāte, 2017)
  Darba mērķis ir izpētīt Intas Blūmas Sirds Ceļa skolu un noskaidrot vai tajā ir atrodamasjauno reliģisko kustību iezīmes un tās aprakstīt. Kā tēze tiek izvirzīts apgalvojumu, ka Intas Blūmas Sirds Ceļa skolā ir saskatāmas ...
 • Kristīgais ateisms: „Dieva nāves” teoloģija un tās interpretācija Nīderlandē 

  Goldmane, Arta Urzula (Latvijas Universitāte, 2017)
  Šī darba ietvaros tiek salīdzinātas radikālā teologa, “Dieva nāves” kustības līdera Tomasa Altaizera un Nīderlandes mācītāja-ateista Klāsa Hendrikses teoloģijas. Par darba mērķi uzstādīts izpētīt “Dieva nāves” teoloģijas ...
 • Jirgena Moltmana teoloģiskā ētika ekoloģijas jomā 

  Balaganovs, Anatolijs (Latvijas Universitāte, 2017)
  Šajā darbā tiek apskatīta Jirgena Moltmana teoloģiskā vides ētika un sekulārā vides ētika ar perspektīvu veidot dialogu un kopējus saskarsmes punktus starp šīm abām pieejām. Darba mērķis ir apstiprināt, ka šāds dialogs ir ...
 • Sporta nozare draudzē un „Y” paaudze: Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes un projekta „Dubulttreniņš” pieredze 

  Kravalis, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2017)
  Maģistra darba nosaukums ir: “Sporta nozare draudzē un “Y” paaudze: Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes draudzes un projekta “Dubulttreniņš” pieredze.” Darba tēze ir: “Projekts "Dubulttreniņš" kā sporta nozare V. Ģertrūdes draudzē ...
 • Klostera institūcijas teoloģiskais pamatojums Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā 

  Ļakas, Ingmārs (Latvijas Universitāte, 2017)
  Pētījuma problēmas būtība un mērķis ir rast skaidrību par to kāds ir klostera institūcijas teoloģiskais pamatojums Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā (LELB). Pētījuma rezultāti liecina, ka klostera institūcija ir ne ...
 • Mateo Riči misija Ķīnā: kritiskā analīze 

  Guzovs, Rihards (Latvijas Universitāte, 2017)
  Uz šī darba rakstīšanu mani pamudināja liela aizrautība ar ķīniešu kultūru un valodu. Man bija iespēja nodzīvot vienu gadu Ķīnā, pētot valodu, kultūru un vienkārši baudīt tā reģiona skaistumus, līdz ar to es atbraucu ...
 • Rūdolfs Šteiners: interpretācijas "trešais ceļš" 

  Krievkalns, Jānis (Latvijas Universitāte, 2017)
  Maģīstra darbs „Rūdolfs Šteiners: interpretācijas „trešais ceļš” pievēršas Latvijas akadēmiskajā vidē mazāk pētīta austriešu izcelsmes filozofa un mistiķa Rūdolfa Šteinera (1861-1925) personībai un idejām. Darba mērķis ir ...
 • Latvijas baptisma avoti: skolotāja Mihaēla Hamburgera (1824-1896) teoloģiskie priekšstati 

  Jermolājevs, Oļegs (Latvijas Universitāte, 2017)
  Darbā “Latvijas baptisma avoti: Skolotāja Mihaēla Hamburgera (1824-1896) teoloģiskie priekšstati” ir veikts pētījums par baptisma izcelšanos Latvijas teritorijā saistībā ar skolotāja Mihaēla Hamburgera darbību un viņa ...
 • Stāsts un simbols: čūskas simboliskā nozīme grēkā krišanas stāstā psihoanalīzes kontekstā 

  Sudakova, Katrīna (Latvijas Universitāte, 2017)
  Darba mērķis ir apskatīt stāsta un simbola teorētiskos aspektus, padziļināti meklējot čūskas simbola skaidrojumu psihoanalīzes teorijā, ko pēc tam pielietot, lai iezīmētu kādas iespējamās šķautnes paveras atbildot uz ...
 • Gospelmūzikas tradīcija Latvijā 

  Brežģe, Klaudija (Latvijas Universitāte, 2017)
  Mūzika ir viens no pirmatnējiem komunikācijas veidiem cilvēku starpā. Mūsdienās par nozīmīgu kristīgās dziedāšanas un muzicēšanas formu izveidojies gospels. Lai arī gospelmūzikas saknes meklējamas Amerikas Savienotu Valstu ...
 • „Nožņaugtā" aizliegums Apustuļu darbu grāmatas 15. nodaļā 

  Cēburs, Emīls (Latvijas Universitāte, 2017)
  Bakalaura darbs ir veltīts „nožņaugtā” aizlieguma skaidrojumam Apustuļu darbu grāmatas 15. nodaļā. Pētījuma objekts ir apustuļu darbu grāmatas 15. nodaļā minētie aizliegumi, savukārt, priekšmets – ...
 • Viltus pravieši "Didahē" grāmatā un tās kultūrvēsturiskajā kontekstā 

  Gaļperns, Aleksejs (Latvijas Universitāte, 2017)
  Šī darba nosaukums ir “Viltus pravieši Didahē grāmatā un tās kultūrvēsturiskā kontekstā”. Šajā darbā uzmanība ir veltīta viltus praviešu fenomenam Didahē grāmatā. Tajā tiek izvirzīta tēze: iepretī kultūrvēsturiskajam ...
 • Kolārkrekla kā garīdznieka amata tērpa lietošanas izpratne luterāņu, katoļu un baptistu tradīcijā Latvijā 

  Pumpura, Estere (Latvijas Universitāte, 2017)
  Bakalaura darba nosaukums ir “Kolārkrekla kā garīdznieka amata tērpa lietošanas izpratne luterāņu, katoļu un baptistu tradīcijā Latvijā.” Bakalaura darbs pēta garīdznieka kolārkrekla valkāšanas tradīciju luterāņu, katoļu ...
 • Dejas nozīme Vecajā Derībā 

  Jenča, Anete (Latvijas Universitāte, 2017)
  Bakalaura darba “Dejas nozīme Vecajā Derībā” mērķis ir izpētīt dejas atspoguļojumu Vecajā Derībā, gūstot priekšstatu par dejas praksi Senās Izraēlas sabiedrībā. Mūsdienās arvien trūkst visaptverošas monogrāfijas par šo ...
 • Jana van Reisbrūka un Avilas Terēzes praktiskās un mistiskās dzīves izpratne un pieredze: salīdzinājums 

  Kronbergs, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2017)
  Šajā bakalaura darbā tiek apskatīti un salīdzināti divi izcili kristīgie mistiķi - Jans van Reisbrūks (1293-1381, Beļģija) un Avilas Terēze (1515-1582, Spānija). Darba mērķis ir izpētīt, atspoguļot un salīdzināt Jana van ...
 • „Atbrīvošanas kalpošana” Latvijā 

  Dzintara, Zinta (Latvijas Universitāte, 2017)
  Maģistra darba nosaukums ir ““Atbrīvošanas kalpošana” Latvijā”. Darba mērķis ir vērst ievērību uz to, ka kristiešu interese par ļauno garu, dēmonu un kritušo eņģeļu koncepciju ieņem nozīmīgu vietu kristīgo draudžu praksē ...

View more