Now showing items 11312-11331 of 52752

  • E - komercijas attīstība Latvijā. 

   Raznačs, Reinis (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba nosaukums ir “E-komercijas attīstība Latvijā”. Darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām un deviņām apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba kopējais apjoms ir 66 lapas, kas ietver 12 tabulas, 13 ...
  • E - komercijas attīstība un tās perspektīva Latvijā 

   Rudzīte, Rūta (Latvijas Universitāte, 2007)
   Interneta straujā attīstība paver daudz jaunu iespēju pasaules tautsaimniecībai, tajā skaitā visdinamiskākai nozarei – komercijai. Darbā apzināts, kā elektroniskā uzņēmējdarbība attīstās un kāda ir tās pašreizējā tiesiskā ...
  • E - MĀCĪBU LĪDZEKĻU IZMANTOŠANA LASĪTPRASMES SEKMĒŠANAI PIRMSSKOLĀ 

   Kleinberga, Katrīna (Latvijas Universitāte, 2021)
   Darba nosaukums: E-mācību līdzekļu izmantošana lasītprasmes sekmēšanai pirmsskolā Autors: Katrīna Kleinberga Darba zinātniskais vadītājs: Asoc. profesore Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča Darba sastāv no: 71 lapas, 14 ...
  • E - receptes loma Latvijas veselības aprūpes sistēmā 

   Jeņina, Joanna (Latvijas Universitāte, 2014)
   Elektroniskā recepte ir daļa no e-veselības procesa, kuras galvenie uzdevumi ir samazināt ārstniecības kļūdas un zāļu nevēlamās blakusparādības, kā arī uzlabot pacientu aprūpi un veselības aprūpes sistēmu efektivitāti. Darba ...
  • E mācību vides integrāšana mācību procesā. 

   Galiņš, Mārcis (Latvijas Universitāte, 2009)
   Darbs satur 130 lappuses,4 tabulas,16 diagrammas,6 attēlus, 3 anketas latviešu valodā.Latviešu valodā minētas e-mācību definīcijas. Darbs ir veltīts e-mācību vides izmantošanas iespēju izpētei skolā.Darbā aplūkotas ...
  • E piedevu ietekme uz produktu kvalitāti un pircēju izvēli. 

   Faļenkova, Maija (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba tēma ir “E piedevu ietekme uz produktu kvalitāti un pircēju izvēli”. Mūsdienu prasībām atbilstošiem pārtikas produktiem jābūt ne vien veselīgiem, bet arī pietiekami ilgi uzglabājamiem, ērti lietojamiem un ...
  • E- klases loma izglītības procesa nodrošināšanā. 

   Ruhmane, Daiga (Latvijas Universitāte, 2013)
   Mūsu ikdienā ir ienākušas informācijas tehnoloģijas, kuras izmainījušas mūsu dzīves stilu un informācijas apriti. Klases žurnālu papīra formātā ir nomainījis elektroniskais žurnāls, kurš pilda dažādas funkcijas izglītības ...
  • E- resursu mārketinga komunikācijas RTU Zinātniskajā bibliotēkā. 

   Lukjanova, Una (Latvijas Universitāte, 2013)
   E-resursi RTU Zinātniskajā bibliotēkā tiek piedāvāti jau 10 gadus, taču, neskatoties uz produkta priekšrocībām, tā lietojums saglabājas zemā līmenī. Viens no problēmas galvenajiem cēloņiem ir neefektīvas mārketinga ...
  • E-apdrošināšanas attīstība Latvijā 

   Krūmiņa, Jana (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darba tēma – „E-apdrošināšanas attīstība Latvijā” izvēlēta, lai veiktu pētījumu par e-apdrošināšanas attīstību, tās perspektīvām, balstoties uz apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju darbību Latvijā, konstatētu priekšrocības ...
  • E-apmācības aplikāciju izmantošana vācu valodas stundās vidusskolās 

   Babiča, Jeļizaveta (Latvijas Universitāte, 2020)
   Bakalaura darbā tiek aplūkota vidusskolas skolēnu motivācija mācīties vācu valodu, kā arī E-Learning aplikāciju izmantošana valodas apgūšanai. Darba mērķis ir ar aptaujas palīdzību noskaidrot, vai vidusskolas skolēni izmanto ...
  • E-apmācību pārvaldības sistēmas izstrāde augstākās izglītības iestādei 

   Dupuže, Jūlija (Latvijas Universitāte, 2016)
   Maģistra darba „E-apmācību pārvaldības sistēmas izstrāde augstākās izglītības iestādei” mērķis ir izstrādāt personalizētas e-apmācību pārvaldes sistēmas modeli atbilstoši noteiktas augstākās izglītības iestādes prasībām, ...
  • e-Business Suite Oracle Database starpplatformu migrācija 

   Saldābols, Raivis (Latvijas Universitāte, 2009)
   Maģistra darba mērķis ir veikt un aprakstīt lielas Oracle E-Business Suite (Oracle eBS) datu bāzes starp platformu migrāciju starp operētājsistēmām Tru64 un AIX lielā enerģētikas uzņēmumā. Darba mērķis ir veikt šo procesu ...
  • E-darījumu uzņēmuma elektronisku datu drošība 

   Feofanovs, Aleksandrs (Latvijas Universitāte, 2007)
   Bakalaura darba temats ir „E-darījumu uzņēmuma elektronisku datu drošība”. Darba pirmajā nodaļā tiek rakstīts par datora attīstību biznesā un elektronisko komerciju kā biznesa izaugsmes iespēju. Tiek aprakstītas elektroniskās ...
  • E-demokrātijas loma atvērtas pārvaldības veicināšanā. Baltijas valstu salīdzinošā analīze 

   Krievkalne, Elīna (Latvijas Universitāte, 2020)
   21.gadsimtā lielākā daļa sabiedrības ik dienu izmanto internetu. Informācijas tehnoloģiju attīstība diktē nepieciešamību modernizēt pārvaldi, ieviest digitālus risinājumus gan valsts pārvaldē, gan demokrātisko procesu ...
  • E-FOREX INDUSTRIJAS VIRZIENI UN ATTĪSTĪBAS PERSPEKTĪVAS 

   Fausts, Maksims (Latvijas Universitāte, 2007)
   Introduction What moves the global FX industry? Is it controlled by large liquidity providers and institutions, or by traders in the market? To understand the interrelation between participators in the FX market it is ...
  • E-grāmatu izdošanas prakse Latvijā 

   Vecpuise, Elza (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darba temats ir „E-grāmatu izdošanas prakse Latvijā”. Pētījums dod ieskatu pašreizējā latviešu e-grāmatu tirgus situācijā, analizējot latviski izdotās maksas e-grāmatas, izdevniecības un izvērtējot Latvijas ...
  • E-iepirkumu ieviešana Latvijā 

   Skuja, Ieva (Latvijas Universitāte, 2014)
   Šī maģistra darba tēma tika izvēlēta ņemot vērā Eiropas Komisijas izvirzīto mērķi ieviest e-iepirkumuvisās dalībvalstīs līdz 2016.gadam. E-iepirkums ļauj dalībvalstīm ietaupīt 5-40% no sākotnēji plānotās līgumcenas, kā arī ...
  • E-informācijas pakalpojumu veidošana Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībās 

   Miņkova, Sandra (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darba temats par e-pakalpojumu veidošanu Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībās ir aktuāls, jo, pieaugot e-pārvaldes lomai sabiedrisko pakalpojumu sniegšanā, palielinās sabiedrības līdzdalība pašvaldību darbā. Darba ...
  • E-izglītības iespēju analīze un to salīdzinājums Latvijā un ārzemēs 

   Soņeca, Nataļja (Latvijas Universitāte, 2012)
   Diplomdarba tēma ir „E-izglītības iespēju analīze un to salīdzinājums Latvijā un ārzemēs”. Tā mērķis ir izpētīt e-izglītības pieejamību un esošas iespējas, izanalizējot e-izglītības izmantošanas efektivitāti, atklāt pozitīvos ...