Now showing items 41207-41226 of 48766

  • T-šūnu imūnās atbildes noteikšana ar žurku TERT DNS imunizētās pelēs 

   Kurļanda, Alisa (Latvijas Universitāte, 2019)
   Darbā tika pārbaudītas TERT (telomerāzes apgrieztā transkriptāze) ekspresējošas DNS konstrukcijās kas potenciāli var palikt par pretvēža terapeitiskas vakcīnas prototipu. Ar mērķi novērtēt konstrukciju spēju izraisīt ...
  • T. Kūna paradigmu teorijas pielietojums sociālajās zinātnēs (ekonomikas koncepciju piemērs) 

   Cipruss, Leons (Latvijas Universitāte, 2014)
   Raugoties no filosofijas meta līmeņa perspektīvas, šajā darbā tiek meklēta atbilde uz jautājumu vai ir pamatoti nošķirt normatīvo ekonomiku no pozitīvās, kā tas notiek neoliberālisma ekonomikas koncepcijas ietvaros. Tas ...
  • T.S. Eliota krājuma Vecā viltnieka grāmata par praktiskiem kaķiem stilistiskā analīze 

   Uščenko, Alisa (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darba mērķis ir T. S. Eliota krājuma Vecā viltnieka grāmata par praktiskiem kaķiem stilistiskā analīze. Pētījums īpaši pievērsts dzejoļu interpretācijai un tekstam raksturīgajiem stilistiskas paņēmieniem, lai ...
  • T.s. tirgotāju komplekts Latvijas teritorijā vēlajā dzelzs laikmetā 

   Zaltāns, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbā tiek aplūkota t.s. tirgotāju apbedījumu problemātika. Ekonomiskie sakari veicina arī kultūras kontaktus, kas ietekmē sabiedrības organizāciju un struktūru. Tirgotāju kā specifisku sociālo lomu identificē ...
  • T3P izmantošana azlaktonu sintēzē 

   Karziņins, Aleksejs (Latvijas Universitāte, 2019)
   T3P izmantošana azlaktonu sintēzē. Karziņins A., zinātniskā darba vadītājs doc., Dr.ķīm. Kļimenkovs I.. Bakalaura darbs, 30 lappuses, 35 attēli, 31 literatūras avoti, 3 pielikums. Latviešu valodā. Darbā veikta informācijas ...
  • Tab Wizard automātiski ģenerētas mūzikas ierakstīšanas un atskaņošanas moduļi 

   Zaiko, Vadims (Latvijas Universitāte, 2012)
   Šis kvalifikācijas darbs ir daļa no Tab Wizard projekta, kura mērķis ir izveidot mūzikas ģeneratoru. Kvalifikācijas darba galvenais mērķis ir nodrošināt TabWizard programmai stabilu datu struktūru, kura ļautu īstenot pēc ...
  • Tab Wizard mūzikas ģenerēšanas modulis 

   Jurjevs, Daniils (Latvijas Universitāte, 2012)
   Kvalifikācijas darba ietvaros pēc spējās programmatūras izstrādes principiem valodā Java izveidota programma TabWizard, kas ģenerē harmonisku mūziku pēc nejaušības principa. Lietotājam ir iespēja uzstādīt parametrus mūzikas ...
  • Tabakas lietošanas ierobežošanas politika Latvijā 

   Šteinbergs, Roberts (Latvijas Universitāte, 2020)
   Maģistra darba mērķis ir analizēt tabakas produktu aprites tīklu un tabakas lietošanas ierobežošanas politiku Latvijā. Legālais tabakas tirgus tiek ierobežots un kontrolēts, bet nelegālais tabakas tirgus darbojas bez ...
  • Tabakas produktu reklāmas laikrakstā "Jaunākās Ziņas" 20. gadsimta 20. gados 

   Baranova, Ieva (Latvijas Universitāte, 2009)
   Bakalaura darba „Tabakas produktu reklāmas laikrakstā „Jaunākās Ziņas” 20. gadsimta 20.gados” mērķis ir noskaidrot, kāda veida pārliecināšana tika izmantota 20. gadsimta 20.gadu tabakas reklāmās un noteikt galvenās tendences ...
  • Tabu leksikas tulkošana politiskajā diskursā: Ukrainas konflikta piemērs 

   Kozlovska, Ieva (Latvijas Universitāte, 2015)
   Maģistra darba mērķis ir parādīt politiskā diskursa tabu leksikas tulkošanas problēmas, kuras ietekmētu tulkošanas rezultātu kvalitāti, izvērtēt šo jēdzienu dažādo izpratni un to interpretēšanas nozīmi publiskā viedokļa ...
  • Tabu tēmas japāņu komunikācijā un to atspoguļojums japāņu modernajā literatūrā 

   Lilientāls, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2017)
   Bakalaura darbs “Tabu tēmas japāņu komunikācijā un to atspoguļojums japāņu modernajā literatūrā” pēta svarīgākās tabu tēmas Japānas sabiedrībā un to, kā tās tiek atspoguļotas japāņu moderno rakstnieku literārajos darbos, ...
  • Taceoceosu bichǝwǝ 

   Paulenko, N. (Partisdat, 1933)
   Apskats par izglītības politiku Sibīrijā. Teksts nanaju (goldu) valodā (latīņu rakstībā).
  • Taçilgat taŋmi: ǝlǝkǝsipti ǝwǝdi taŋiwun 

   Wasilewiç, G.M. (Uçpedgiz, 1932)
  • "Tagad" loma laikapziņā. Fenomenoloģisks pētījums 

   Vēgners, Uldis (Latvijas Universitāte, 2014)
   Fenomenoloģiskajā filosofijā laika problēma veido vienu no centrālajiem tās aspektiem. Aplūkojot Huserla fenomenoloģijā sniegtās atbildes uz šo problēmu, tiek secināts, ka tās nespēj sniegt apmierinošu risinājumu, jo balstās ...
  • Tagadnes metaforizācija pašmācības grāmatās 

   Mileiko, Ilze (Latvijas Universitāte, 2014)
   Tagadnes metaforizācija nav tikusi plašāk apskatīta akadēmiskā līmenī, tāpēc šis darbs ir mēģinājums uzsākt izpēti šajā laukā. Pētījuma mērķis ir noteikt avota domēnus, kas izmantoti tagadnes metaforizēšanai izvēlētajās ...
  • Taidzjicjuaņ Čeņ stila vēsture un specifika 

   Jevsejeva, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darba tēma ir „Taidzjicjuaņ Čeņ stila vēsture un specifika”. Darba mērķis ir gūt priekšstatu par taijdzjicjuaņ, kas ir Ķīnā tradicionālais cīņas mākslas veids un ārstnieciskā vingrošana, kas ir kļuvis plaši ...
  • Taiko bungu ansambļi Japānā un pasaulē 

   Ugodņikovs, Jānis (Latvijas Universitāte, 2016)
   Taiko bungas vienmēr ir bijušas daļa no Japānas kultūras un dati par tām meklējami jau no 5. gs. Tās tiek izmantotas kā reliģisku rituālu atribūtu. Bet divdesmitajā gadstimtā šīs bungas piedzīvo grandiozu transformāciju, ...
  • Taisnes nogriežņu telpiskas tīklveida konfigurācijas algoritmiska atpazīšana no stereopāra 

   Ķikusts, Paulis (2017-10-03)
   Mācību rakstura mēģinājums telpiski atpazīt specifiskus stereopārus, kurus veido telpisku ģeometrisku grafu divas plakanas projekcijas. Aplūkoto ģeometrisko grafu šķautnes ir taisnes nogriežņi, bet virsotnes šo nogriežņu ...
  • Taisnīga atlīdzība sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likuma kontekstā 

   Vildavs, Miks (Latvijas Universitāte, 2019)
   Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums paredz nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām labprātīgā vai piespiedu kārtā, saņemot taisnīgu atlīdzību. Pētījuma mērķis ir analizēt ...
  • Taisnīga kara teorija: pašnoteikšanās tiesības pret teritoriālo integritāti. Kalnu Karabaha reģions 

   Helmane, Linda (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darbā “Taisnīga kara teorija: pašnoteikšanās tiesības pret teritoriālo integritāti. Kalnu Karabaha reģions” tiek aplūkota abu Kalnu Karabaha konfliktā iesaistīto dalībnieku motivācija un rīcība saskaņā ar taisnīga ...