Neueste Zugänge

 • Физико-химические свойства твердых электролитов системы иодид пиридиния-иодид серебра 

  Зекунде, Алдис Атович; Латвийский государственный университет им. П. Стучки. Химический факультет (1984)
 • Ķīmijas sekcija: tēžu krājums (2020. gada 6. marts) 

  Latvijas Universitātes 78. starptautiskā zinātniskā konference (Latvijas Universitāte, 2020)
 • Human, Technologies and Quality of Education: Proceedings of Scientific Papers, 2019 

  Unbekannter Autor (LU Akadēmiskais apgāds, 2019)
 • Spēles ar nepilnīgu informāciju, Texas holdem spēles situāciju modelēšana 

  Āboliņš, Roberts (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbā pētītas pretinieku modelēšanas metodes, risināti un analizēti spēlētāju stratēģiju veidi. Lai to paveiktu, ir nepieciešams iepazīties ar Spēļu teoriju. Skaidrākam kontekstam tiek aplūkoti spēļu teorijas ...
 • Projekts: Granulu ražotnes dibināšana 

  Karsums, Andris (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darba nosaukums ir „Projekts: granulu ražotnes dibināšana”. Paredzamais darbības uzsākšanas laiks ir 01.01.2021. Maģistra darba mērķis ir izveidot kokskaidu granulu ražotni vietējam tirgum, ar plānoto maksimālo ...
 • Projekts: Privātā bērnudārza "Saulīte" dibināšana 

  Moskaļovs, Romāns (Latvijas Universitāte, 2020)
  Tuvākajā laikā tiks izveidots uzņēmums „Saulīte S”, un tā pamatdarbība ir plānota bērnudārzu pakalpojumu sniegšana pirmsskolas vecuma bērniem. Atrašanas vieta: Mārupe, īpašnieks: Romāns Moskaļovs, pamatkapitāls: 5000 EUR, ...
 • Projekts: Uzņēmuma SIA "Zeltnamiņš" izveidošana 

  Piebalga, Areta (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darba ietvaros tiek pētīts autores plānots projekts: uzņēmuma SIA “Zeltnamiņš” izveidošana. Šī projekta ideja ir izveidot jaunu un konkurētspējīgu uzņēmumu Kurzemē, kas atradīsies klusā, skaistā un sakoptā teritorijā ...
 • Projekts: SIA "G&K STONE" dibināšana 

  Pušpure, Gerda (Latvijas Universitāte, 2020)
  Projekta ideja ir izveidot sabiedrību ar ierobežotu atbildību „G&K STONE”. Uzņēmuma pamatdarbība būs piedāvāt granīta un kvarca akmens apstrādi un montāžu līdz pilnīgi gatavam produktam pēc klienta vēlmēm. Uzņēmuma ...
 • Projekts: Uzņēmuma SIA "RN Meistars" dibināšana 

  Ņefjodovs, Vladislavs (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darbā “Projekts: Uzņēmuma SIA “RN Meistars” dibināšana” ir aprakstīts plāns kā izveidot uzņēmumu, kas nodarbosies ar nelieliem remonta darbiem un mājsaimniecības sadzīves problēmu risināšanu.Uzņēmuma darbība tiek ...
 • Projekts: Uzņēmuma "VICIZOO"dibināšana 

  Korotinskis, Kirils (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darba mērķis ir projekta “ViciZoo zoopreču veikals Olainē” dibināšana. Autors izvēlējis šo projekta tēmu, jo Olainē trūkst zoopreču veikalu, bet mājas dzīvnieku skaits Latvijā palielinās un pastāv pieprasījums pēc ...
 • Projekts: Konditorejas "Pujenes" dibināšana 

  Pirogova, Daniela (Latvijas Universitāte, 2020)
  Projekta ideja ir dibināt kafejnīcu - konditoreju, kas veiks kā konditorejas izstrādājumu ražošanu, tā arī klientu apkalpošanu, piedāvājot Ķekavas novada iedzīvotājiem kvalitatīvu konditorejas izstrādājumu un dzērienu ...
 • Projekts: Skaistumkopšanas kopstrādes uzņēmuma dibināšana 

  Āriņa, Junita (Latvijas Universitāte, 2020)
  Maģistra darbā “Projekts: Skaistumkopšanas kopstrādes uzņēmuma dibināšana” ir izstrādāts biznesa plāns uzņēmuma dibināšanai, kura galvenā saimnieciskā darbība ir telpu noma skaistumkopšanas speciālistiem. Arvien būtiskāku ...
 • Brīvības jēdziena primaritāte Paulu Freiri darbos 

  Gaņģis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2020)
  Darba ‘’Brīvības jēdziena primaritāte Paulu Freiri darbos’’ galvenais mērķis ir analizēt brazīļu pedagoga un filosofa Paulu Freiri (1921-1997) darbus, lai pierādītu, ka to kodols ir brīvības jēdziens. Darbā tiek aplūkotas ...
 • Cilvēka fizioloģijas un uztveres aktuālie pētījumi 2020. gadā 

  Ikaunieks, Gatis; Krūmiņa, Gunta; Švede, Aiga; Panke, Karola (Latvijas Universitāte, 2020-09-30)
  Šajā izdevumā apkopoti LU FMOF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas un tās sadarbības partneru aktuālie pētījumi par cilvēka fizioloģiju un uztveri. 2020. gadā. Pētījumi ir saistīti ar redzes zinātni un klīnisko ...
 • Ādas bojājumu risks pacientu aprūpē sirds ķirurģijas nodaļā pēcoperācijas periodā 

  Frīdenberga, Judīte (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot ādas bojājumu riskus pacientiem pēcoperācijas periodā sirds ķirurģijas nodaļā. Saskaņā ar darba mērķi tika izvirzīts pētījuma jautājums: Kādi ādas bojājumu riski pastāv pacientiem ...
 • Pacientu apmierinātība pēc Longo operācijas 

  Mūrniece, Nadežda (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba tēma: Pacientu apmierinātība pēc Longo operācijām dienas stacionārā. Tēmas aktualitāte: Hemoroidālā saslimšana ir visiem zināma, tā ir viena no biežāk sastopamajām gastrointestinālajām slimībām, kas skar ...
 • Aprūpe pacientiem ar plaušu artērijas trombemboliju intensīvās terapijas nodaļā 

  Feldmane, Ilona (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darbā “Aprūpe pacientiem ar plaušu artērijas trombemboliju intensīvās terapijas nodaļā ” ir apkopota aktuāla informācija par pacientu aprūpi, pielietojot V. Hendersones pamatvajadzību teoriju. Mērķa sasniegšanai ...
 • Kardioloģisko pacientu un māsu sadarbība ar māsu, hronisko brūču aprūpes laikā stacionārā 

  Lavrinoviča, Juzefa (Latvijas Universitāte, 2020)
  Bakalaura darba tēma - “Kardioloģisko pacientu un māsu sadarbība ar māsu, hronisko brūču aprūpes laikā stacionārā”. Tēmas aktuālitāti nosaka augsts sirds un asinsvadu slimību skaits Latvija un arī pasaule. Sirds un asinsvadu ...
 • Latvijas skolu mācību satura sovjetizācijas elementu atspoguļojums LPSR presē 1940.-1953 

  Paršutina, Jeļena (Latvijas Universitāte, 2020)
  Darba tēma ir „Latvijas skolu mācību satura sovjetizācijas elementu atspoguļojums LPSR presē 1940.-1953.gg.” Darba mērķis: Izmantojot žurnāla “Padomju Latvijas skola” materiālus, noteikt, kādas padomju ideoloģijas pazīmes ...
 • Militārā izglītība Latvijā 1920.-1940.gads: Augstākā kara skola. 

  Balalaiko, Linda (Latvijas Universitāte, 2020)
  Pētījums veltīts līdz šim latviešu historiogrāfijā maz pētītai tēmai – augstākajai militārajai izglītībai Latvijas armijā 1920.-1940.gadā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt Latvijas armijas augstākās militārās izglītības ...

View more