Now showing items 899-918 of 1027

  • T. Kūna paradigmu teorijas pielietojums sociālajās zinātnēs (ekonomikas koncepciju piemērs) 

   Cipruss, Leons (Latvijas Universitāte, 2014)
   Raugoties no filosofijas meta līmeņa perspektīvas, šajā darbā tiek meklēta atbilde uz jautājumu vai ir pamatoti nošķirt normatīvo ekonomiku no pozitīvās, kā tas notiek neoliberālisma ekonomikas koncepcijas ietvaros. Tas ...
  • T.s. tirgotāju komplekts Latvijas teritorijā vēlajā dzelzs laikmetā 

   Zaltāns, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darbā tiek aplūkota t.s. tirgotāju apbedījumu problemātika. Ekonomiskie sakari veicina arī kultūras kontaktus, kas ietekmē sabiedrības organizāciju un struktūru. Tirgotāju kā specifisku sociālo lomu identificē ...
  • Taisnīgā kara uzsākšanas priekšnosacījumi: mūsdienu teorijas un to filozofiski vēsturiskie avoti 

   Garais, Rihards (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darbs ir veltīts mūsdienu taisnīgā kara teorijās pieņemtajiem kara sākšanas priekšnosacījumiem. Tiek aplūkoti teoriju filozofiski vēsturiskie avoti, kas palīdzēs arī aprakstīt kara morālā novērtējuma problēmas vēsturiskā ...
  • Taisnīguma izpratne 20.gs. liberālajā filozofijā: Dž.Rolss un R.Noziks. 

   Ruskulovs, Dairis (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darbs ”Taisnīguma izpratne 20.gs. liberālajā filosofijā Dž. Rolss un R. Noziks”. Rīga, Latvijas Universitāte, Filosofijas bakalaura studiju programma. Pirmajā darba daļā, tiek apskatīta liberālisma vēsture, kā ...
  • Taisnīguma un tiesību korelācija : filosofiskie apekti 

   Frīdmane, Nastasja (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darba "Taisnīguma un tiesību korelācija: filosofiskie aspekti" mērķis ir noskaidrot taisnīguma un tiesību korelāciju un filosofiskus aspektus dažādu tiesību filosofijas tradīciju pārstāvju darbos: Kelzena, Radbruha ...
  • Talsu pilskalns 10.-15.gadsimtā. 

   Kraukle, Rūta (Latvijas Universitāte, 2011)
   Maģistra darbs veltīts Talsu pilskalna izpētei. Darba mērķis ir veikt padziļinātu Talsu pilskalna arheoloģiskā materiāla izpēti un noskaidrot pilskalna lomu tā apdzīvotības laikā. Līdz ar to papildinot jau esošos pētījumus ...
  • Talsu un Padures pilskalna keramika 

   Šulte, Alise (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darba „Talsu un Padures pilskalna keramika” mērķis ir analizēt Talsu un Padures-Beltu pilskalnu izrakumos iegūto keramikas materiālu. Arheoloģiskās keramikas analīze ir nepieciešama, lai labāk izprastu seno kultūru ...
  • Tautas celtniecības objektu apzināšana un aizsardzība Madonas apriņķī (1918.-1940.g.) 

   Lejiņa, Ieva (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darbs „Tautas celtniecības objektu apzināšana un aizsardzība Madonas apriņķī (1918.-1940.g.)” aplūko Madonas apriņķī esošo zemnieku sētu, ar visām tām piederošajām ēkām, kā arī brāļu draudžu saiešanas namu ...
  • Tautas garīgo tradīciju vietas Valkas un Cēsu rajonā 

   Jakovičs, Aivars (Latvijas Universitāte, 2008)
   Pētījuma „Tautas garīgo tradīciju vietas Valkas un Cēsu rajonā” mērķis ir raksturot šīs teritorijas latviešu tautas un tās priekšteču garīgo tradīciju vietas, atklājot to tipoloģiju, raksturu un izvietojuma īpatnības. Darbā ...
  • Tautas labklājības ministrijas Veselības departamenta darbība 1919.-1934. 

   Kļaviņa, Elīna (Latvijas Universitāte, 2019)
   Maģistra darbā tiek analizēta Tautas labklājības ministrijas Veselības departamenta darbība laika posmā no 1919. gada līdz 1934. gadam, uzmanību pievēršot tiem jautājumiem, kas skāra Veselības departamenta galvenās funkcijas, ...
  • Teātris 20. gadsimta 60. gadu Latvijas sabiedriskajā dzīvē (pēc preses materiāliem) 

   Strazdiņa, Juta (Latvijas Universitāte, 2009)
   Maģistra darba „Teātris 20.gs. 60.gadu Latvijas sabiedriskajā dzīvē (pēc preses materiāliem)“ izstrādē tika izvirzīts mērķis pētīt teātra un sabiedrības attiecības minētajā laika posmā. Kā pētījuma avots galvenokārt izmantoti ...
  • Tehnoloģiju attīstība un saimnieciskās dzīves tiesiskie aspekti “Valdnieka Imperatora Nikolaja II sanatorijas” būvvēsturē 1904-1915 

   Vanags, Uldis (Latvijas Universitāte, 2017)
   Laikmets XX gadsimta sākumā, tieši pirms 1. pasaules kara arvien vēl slēpj sevī daudz neatbildētu jautājumu Austrumeiropas valstu vēsturē. Gados tieši pēc 1. pasaules kara, un arī vēlākajā periodā, tas pamatā ir pētīts kā ...
  • Teilora un Meijo menedžmenta koncepciju salīdzinošā metodoloģiskā analīze 

   Lipkina, Signe (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darba mērķis ir veikt Frederika Teilora un Eltona Meijo menedžmenta teoriju salīdzinošo metodoloģisko analīzi. Darbā veikts populārāko zinātnes filozofijas teoriju apkopojums, lai izveidotu adekvātu metodoloģiju analīzes ...
  • Telpas organizācija Kreiču neolīta apmetnē 

   Kalniņš, Mārcis (Latvijas Universitāte, 2014)
   Maģistra darbā, izmantojot Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (GIS) palīdzību, analizēti 1956. – 1959. gadā arheoloģiskajos izrakumos iegūtie dati par Kreiču apmetni. Šī apmetne ir Latvijas teritorijā visplašāk pētītā ...
  • Templiešu darbības un bojāejas mitoloģizācija viduslaikos un mūsdienās 

   Odnocenova, Ilze (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darba mērķis ir aplūkot un pētīt galvenās leģendas un izveidojošos mītus par templiešu ordeņa bruņiniekiem viduslaikos un mūsdienās. Aprakstīt galvenās leģendas bojāejas un ordeņa pastāvēšanas laikā. Darba uzdevumi ir: ...
  • Templiešu ordeņa attiecības ar laicīgo varu viduslaikos 

   Vinokurovs, Ņikita (Latvijas Universitāte, 2020)
   Templiešu ordenis ir viens no pirmajiem garīgi militārajiem bruņinieku ordeņiem, kuri uzplauka Krusta karu laikā. Divsimt gadu laikā templiešu ordenis bija guvis lielus sasniegumus, bet to pamatā vienmēr atradās labvēlīgās ...
  • Ticības objekta problemātika Paula Tilliha darbos 

   Jarāna, Anna (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darbā tiek analizēta ticības objekta problemātika Paula Tilliha darbos. Atkarībā no tā, kas ir ticības objekts, atklājas ticības dziedinošais, dzīvību apliecinošais vai destruktīvais, nāvi ...
  • Ticības šķelšanās laikmeta liecības Albrehta Dīrera darbos 

   Bule, Baiba (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darbā ir apskatīts jautājumu par to, kā mākslinieku un viņa darbību varēja ietekmēja kopējās laikmeta aktualitātes. Darba mērķis ir izpētīt kā un kādas ticības šķelšanās laikmeta aktualitātes Vācijā atspoguļojas Albrehta ...
  • Tiesību un morāles saistība: tiesību pozitīvisma izpratne un kritika 

   Smiltēna, Anda (Latvijas Universitāte, 2009)
   Darbā ir analizēta tiesību un morāles saistība tiesību pozitīvisma un dabisko tiesību tradīcijas ietvaros. Lai gan problēmas izklāstam ir dots vēsturisks konteksts, galvenās tēmas ir iztirzātas ņemot par pamatu 20.gs. un ...
  • Tikumiskā zināšana un vara Platona darbā "Valsts". 

   Bitiniece, Laura (Latvijas Universitāte, 2011)
   Maģistra darba mērķis ir noskaidrot zināšanas un varas saistību Platona politiskajā filosofijā, galvenokārt pievēršoties darbam Valsts. Lai saprastu, kā un kāpēc Platona politiskā un psiholoģiskā hierarhija tiek veidota ...