Now showing items 273-292 of 2094

  • C# pirmkoda pārstrādes analīze un automatizēšana 

   Mihailovs, Pāvels (Latvijas Universitāte, 2012)
   Mūsdienās izstrādāta programmatūra savas dzīves laikā iziet vairākus izstrādes ciklus. Izstrādes un uzturēšanas laikā var rasties nepieciešamība mainīt vai uzlabot pirmkodu. Pirmkoda pārstrādes galvenais mērķis ir uzlabot ...
  • C# un C++ starp-valodu izsaukumi – pieejas un risinājumi 

   Olups, Artūrs (Latvijas Universitāte, 2018)
   Mūsdienās savstarpējā valodu sadarbspēja ir aktuāls temats, jo netriviālas programmatūras risinājumu izstrādē visbiežāk tiek izmantota vairāk kā viena programmēšanas valoda. Tomēr sadarbspējas ieviešanai nav viennozīmīgas ...
  • C# un F# salīdzinājums 

   Mačiņš, Alvis (Latvijas Universitāte, 2014)
   Bakalaura darba mērķis ir izpētīt un aprakstīt divas programmēšanas valodas – funkcionālo (deklaratīvo) F# un imperatīvo C#. Šīs valodas ir interesanti salīdzināt, tādēļ, ka abās teorētiski ir iespējams izstrādāt funkcionāli ...
  • C# un LINQ iespējas modelēšanas rīku būvē 

   Lācis, Jānis (Latvijas Universitāte, 2017)
   Darba mērķis ir izpētīt, kādas iespējas ir, izmantojot .NET ietvara C# programmēšanas valodu un komponenti LINQ, izveidot un pilnveidot modelēšanas rīkus. Maģistra darba ietvaros mērķis ir iepazīties C#/LINQ iespējām, ar ...
  • C/C++ bibliotēku saskarņu izveide Python valodai 

   Glagoļevs, Alberts (Latvijas Universitāte, 2017)
   Šajā darbā tiek pētīta C/C++ bibliotēku saskarņu veidošana Python valodai. Saskarnes ļauj izmantot C/C++ bibliotēkas kodu no Python. Manuālā saskarņu rakstīšana nav praktiskā dažādu iemeslu dēļ. Daudzas reālas Python ...
  • C4.5, C5.0 un SVM klasifikācijas algoritmu izpēte un salīdzināšana datorlingvistikas vajadzībām 

   Rikters, Matīss (Latvijas Universitāte, 2014)
   Maģistra darba mērķis ir izpētīt populāro valodas apstrādes rīku Maltparser, tā teikumu sintaktiskajā analizatorā izmantotos algoritmus – sintaktiskās analīzes algoritmu Arc-Eager Shift-Reduce un mašīnmācīšanās algoritmu ...
  • CAPTCHA un tās alternatīvas Tjūringa testa realizācijai tīmekļa lapās 

   Ivanāne, Ineta (Latvijas Universitāte, 2016)
   Tehnoloģiju attīstības rezultātā liela daļa no tīmekļa lietotāju skaita ir roboti. To spējas pieaug un veiktās darbības vairumā gadījumu var atstāt negatīvu ietekmi, tāpēc aizsardzības nolūkos tiek veidots arvien sarežģītāks ...
  • Card Suite pārraudzības bibliotēkas testa modulis 

   Šulcs, Krišjānis (Latvijas Universitāte, 2012)
   Kvalifikācijas darbā tiek aprakstīts Card Suite pārraudzības bibliotekas libmon testa modulis, kas ir paradzēts šīs bibliotēkas testu izpildei. Testa modulis veic bibliotēkas funkciju pārbaudes, kas ietver pārraugāmo vienumu ...
  • Cassandra datu bāzes izstrādes šabloni plaši mērogojamām sistēmām 

   Skuja, Rihards (Latvijas Universitāte, 2013)
   Palielinoties digitālajam datu apjomam, pasaulē aizvien biežāk tiek meklēti jauni risinājumi, kā efektīvāk tos pārvaldīt, ātrāk apstrādāt datu pieprasījumus no visas pasaules, nodrošināt nepārtrauktu pieejamību datiem un ...
  • Caurlaižu reģistrācijas sistēma 

   Ņikitina, Alise (Latvijas Universitāte, 2011)
   Kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt esošās caurlaižu reģistrācijas sistēmas jaunu versiju. E-Caurlaides sistēma ir organizācijas "X" caurlaižu reģistrācijas sistēma, kas veidota kā tīmekļa vietne. E-Caurlaides sistēmas ...
  • Caurlaižu uzskaites sistēma 

   Gridņova, Tatjana (Latvijas Universitāte, 2010)
   Caurlaižu uzskaites sistēma tika izstrādāta Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas (LR ĀM) vajadzībām, lai veiktu visu iestādes apmeklētāju un tiem izsniegto caurlaižu uzskaiti. Sistēma tika izstrādāta, ievērojot LR ĀM ...
  • Cellfex bāzēta e-komercijas risinājumu izstrāde 

   Sadovskis, Dmitrijs (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darba mērķis ir izpētīt Cellfex vides piedāvātās iespējas e-komerces risinājumu izstrādei. Cellfex ir samērā jauna satura pārvaldības un komercijas vadības lietojumprogrammatūra. Tā ir interesanta no izstrādātāja ...
  • Celtniecības projekta darba organizēšanas sistēma 

   Pētersons, Artūrs Jānis (Latvijas Universitāte, 2016)
   “Celtniecības projekta darba organizēšanas sistēma” ir tīmekļa vietne, kuras mērķis ir palīdzēt celtniecības uzņēmumam plānot darbu, kā arī atvieglot saziņu starp uzņēmuma darbiniekiem. Tīmekļa vietne sniedz iespēju uzņēmuma ...
  • Ceļa seguma iezīmju noteikšana, izmantojot mašīnmācīšanos 

   Šulcs, Krišjānis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Pēdējos gados pastiprināta uzmanība tiek pievērsta datorredzes problēmām un konvolūciju neironu tīklu lomai problēmu risinājumos. Darba teorētiskajā daļā vispārīgi tiek apskatīta mākslīgo neironu uzbūve un vēsture, kā arī ...
  • Ceļu satiksmes simulācija trīsdimensiju datorspēles videi 

   Blūmentāls, Eduards (Latvijas Universitāte, 2012)
   Izstrādājot datorspēles var rasties nepieciešamība trīsdimensiju vidē realizēt ceļu satiksmes simulāciju, kas var izrādīties nopietns izaicinājums, jo dažkārt pat populārās un augsti novērtētās datorspēlēs, kas sevī ietver ...
  • Ceļu satiksmes video analīze 

   Baradaks, Jānis (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šajā maģistra darbā autors meklē un izstrādā metodes, kā noteikt laika apstākļus video materiālā, kurā attēlota ceļu satiksme. Pilnvērtīgai laika apstākļu noteikšanai ir nepieciešama dārga aparatūra, kā arī nav izstrādātas ...
  • Centralizēta lietojumprogrammu vadība 

   Bovtramovičs, Sergejs (Latvijas Universitāte, 2011)
   Darba temats ir „Centralizēta lietojumprogrammu vadība”. Darba mērķis ir izstrādāt ekonomiski izdevīgu risinājumu automatizētai un centralizētai lietojumprogrammu pārvaldības sistēmai, kā arī izstrādāt lietojumprogrammu ...
  • Centralizētas automātiskas uzņēmuma IT infrastruktūras komponenšu un programmatūras audita sistēmas ieviešana 

   Kirkiļevičs, Edgars (Latvijas Universitāte, 2011)
   Kvalifikācijas darbā „Centralizētas automātiskas uzņēmuma IT infrastruktūras komponenšu un programmatūras audita sistēmas ieviešana” tiek aprakstītas dažādas audita programmas, to salīdzināšana un ieviešanas iespējas mazā ...
  • Centralizēts paroļu pārvaldības risinājums 

   Osipovs, Roberts (Latvijas Universitāte, 2015)
   Šī kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt tīmekļa vietni, kas ļauj uzņēmuma darbiniekiem glabāt un apskatīt pieejas datus (lietotājvārdus, paroles, saimniekdatoru nosaukumus u.c.) dažādām iekārtām un servisiem, kas ...
  • Challn.gr – mobilā lietotne 

   Zeltiņš, Teodors (Latvijas Universitāte, 2014)
   Kvalifikācijas darba mērķis ir izstrādāt divdaļīgu sistēmu, kas ļauj tās lietotājiem izaicināt vienam otru, atbildēt uz izaicinājumiem un balsot. Iedvesma kvalifikācijas darbam radusies no interneta fenomena "Neknominate"[3]. ...