Now showing items 698-717 of 2275

  • IBM Storwize V7000 mērogojamība 

   Tomsone, Santa (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darba „IBM Storwize V7000 mērogojamība” mērķis ir nodrošināt atmiņas sistēmai redundanci un palielināt tās veiktspējas. Darba uzdevumi ir izpētīt IBM Storwize V7000 atmiņas sistēmu, tās esošo situāciju un darbību, ...
  • Ideju saglabāšanas Android lietotnes realizācijas pielāgošana dažādiem ekrānu izmēriem 

   Strazds, Toms (Latvijas Universitāte, 2014)
   Android operētājsistēma mūsdienās tiek lietota ļoti dažāda lieluma ierīcēs, sākot ar viedtālruņiem un beidzot ar planšetdatoriem. Bakalaura darbā autors risina problēmu par to, kādas izstrādes metodes un risinājumus būtu ...
  • IDS sistēmas ieviešana augstas veiktspējas tīklu drošības monitoringam ar atvērtā pirmkoda rīkiem un patēriņa aparatūru 

   Rijnieks, Toms (Latvijas Universitāte, 2019)
   Darba mērķis ir izpētīt, kā izmantot atvērtā pirmkoda IDS sistēmas ar patēriņa aparatūru, lai monitorētu drošību augstas veiktspējas tīklos, kuros tīkla caurlaidība pārsniedz 10Gbit/s. Lai parādītu, kāds ir veiktspējas ...
  • Iedzīvotāju ienākuma deklarācijas automatizēta veidošana 

   Baronovs, Pāvels (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darbā ir aprakstīta programmatūras izstrāde iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas veidošanai. Tiek aprakstīta problēmas analīze, programmatūras prasību analīzi, riku un tehnoloģiju izvēli, risinājuma projektējums ...
  • IEEE 802.1ah realizācija 

   Niedra, Roberts (Latvijas Universitāte, 2016)
   IEEE 802.1ah apraksta Provider Backbone Bridge (PBB) funkcionalitāti, kuras mērķis ir savienot dažādu veidu citu IEEE 802.1 standartos aprakstīto tiltu tīklus vienā lokālajā tīklā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt IEEE ...
  • Iegultās iekārtas un programmatūra veselības datu pārraudzībai rehabilitācijas laikā 

   Syundyukov, Emil (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darbs apskata sekojošu problēmu: pacientu veselības rādītāju pārraudzība rehabilitācijas iziešanas laikā. Autors apskata menisku bojājumu pēcoperāciju rehabilitācijas procesu ar mērķi definēt pārraudzībai ...
  • Iegultās tehnoloģijas interneta lietotņu izstrādē 

   Ruzga, Aleksandrs (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darbā “Iegultas tehnoloģijas interneta lietotņu izstrādē” tiek apskatīta iegultas medīju atskaņotāja lietotnes izstrādāšanas process, apskatīti un izanalizēti tuvākie lietotnes ekvivalenti, mijiedarbības un ...
  • Iegulto sistēmu testēšana un ieviešana 

   Mažuika, Jānis (Latvijas Universitāte, 2012)
   Telemetrijas iegultā sistēma ir specifiski pielāgots kontroles modulis, kura uzdevums ir informācijas apmaiņa kopējā sistēmā. Autors iepazīstina ar nozares specifiku, izvēlēto iekārtas arhitektūru un funkcionalitātes ...
  • Ieguvumi un zaudējumi, atsakoties no Adobe Flash tehnoloģijas 

   Knospiņa, Evita (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba mērķis ir novērtēt Adobe Flash iespējas, salīdzinot tās ar HTML5 tehnoloģijas iespējām. Tiek veikts ieskats arī citās bagātinātu tīmekļa lietotņu (angl. Rich Internet Applications) izstrādes un darbināšanas ...
  • Iekštelpu atrašanās vietas noteikšana, izmantojot Android viedtālruni 

   Kalējs, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2019)
   Darbā tika pētīti dažādi iekštelpu atrašanās vietas noteikšanas risinājumi, kur tie tika simulēti iekštelpās un implementēti autora veidotā, vienkāršotā Android lietotnē, kuras ģenerētie dati ļāva veikt dažādo risinājumu ...
  • Ierīču barošanas kontrollera programmatūras izstrāde 

   Pužulis, Guntars (Latvijas Universitāte, 2015)
   Barošanas kontrolleris ir autonoma sistēma, kas kontrolē pieslēgto ierīču, strāvas padevi un saglabā datus par ierīču stāvokli. Priekš paplašinātas funkcionalitātes ir paredzēts, ka lietotājs var savienot ierīces ar Barošanas ...
  • Iesnieguma apstrāde par darbībām ar kases aparātiem, kases sistēmām, specializētajām ierīcēm vai iekārtām 

   Ancens, Jānis (Latvijas Universitāte, 2016)
   Iesnieguma apstrāde par darbībām ar kases aparātiem, kases sistēmām, specializētajām ierīcēm vai iekārtām ir specifiski pasūtītājam izstrādātas sistēmas programmatūras papildinājums, kas pievieno jaunu un papildina jau ...
  • Iespējamas problēmas un to risinājumi Ground Handling sistēmas uzturēšanas laikā 

   Pasečņika, Jūlija (Latvijas Universitāte, 2012)
   Pēc programmatūras veiksmīgas izstrādes un ieviešanas produkcijā, tai sākas uzturēšanas fāze, kas palīdz saglabāt programmatūras lietojamību ekspluatācijas vidē. Savukārt lietošanas laikā programmatūrā var būt nepieciešams ...
  • Iespējas un risinājumi Visvaris.lv moduļu pielāgošanai mobilajām ierīcēm 

   Krastiņa, Rita (Latvijas Universitāte, 2015)
   Pieaugot mobilo ierīču popularitātei, palielinās pieprasījums pēc tām atbilstoša satura attēlošanas. Ir nepieciešams arī pielāgot jau esošās lietojumprogrammas, lai nodrošinātu vienlīdz ērtu izmantošanu gan datorā, gan ...
  • Iespējas uzņēmumam pāriet uz bezmaksas programmatūru 

   Liepa, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2011)
   Bakalaura darbs „Iespējas uzľēmumam pāriet uz bezmaksas programmatūru”, kā jau nosaukums vēsta, ir par iespējām uzľēmumam atteikties no maksas programmatūras. Mērķis atrast pēc iespējas vairāk bezmaksas alternatīvu, kas ...
  • Iespiedplašu elektriskās shēmas atpazīšana 

   Brauers, Jurģis (Latvijas Universitāte, 2011)
   Attēlu atpazīšana ir viens no grūtākajiem uzdevumiem datoram. Uzdevumu atpazīt no attēla konkrētu objektu cilvēks varētu paveikt vienkāršāk un precīzāk nekā dators. Darbā apskatītas metodes attēlu atpazīšanai, lai varētu ...
  • Ietvara izstrāde darbam ar dinamiskiem datiem un to attēlošanu 

   Strazdiņš, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2015)
   Darbā aprakstītās problēmas būtība ir dinamisku, augstas funkcionalitātes, veidlapu būvēšanas rīka trūkums, ko būtu iespējams izmantot IS projektos, kas nodarbojas ar komplicētu dokumentu definēšanu, analīzi vai apstrādi. ...
  • Ietvars robotu vadības programmatūrai ar automātisku navigāciju un elektronisku ceļa zīmju atpazīšanu 

   Vagina, Ludmila (Latvijas Universitāte, 2010)
   Šajā darbā tiek apskatīta ietvara izstrāde robota vadības programmatūrai ar automātisku navigāciju un elektronisku ceļa zīmju atpazīšanu. Izstrādes galvenie uzdevumi ir sekojoši: nodrošināt elektronisku ceļa zīmju atpazīšanu, ...
  • Ietvaru salīdzināšana tīmekļa lietotnes ģenerēšanai no datu modeļa 

   Bērziņš, Edgars (Latvijas Universitāte, 2018)
   Tīmekļa vietņu apjoms visā pasaulē arvien palielinās, tāpēc ir nepieciešams pēc dažādu sarežģītību veidu tīmekļa vietnēm. Lai ātri un ērti izveidotu tīmekļa vietni, ar vai bez noteiktām biznesa prasībām, nepieciešams ņemt ...
  • If informācijas sistēmu papildinājumi 

   Ošiņš, Augusts (Latvijas Universitāte, 2010)
   Šis kvalifikācijas darbs ir par esošo „If P&C Insurance” informācijas sistēmu papildināšanu OCTA+ akcijas ietvaros. Šīs akcijas laikā klientiem būs iespēja internetā iegādāties OCTA apdrošināšanas polises, kurām ir piesaistīta ...