Now showing items 970-989 of 2275

  • L-sistēmu pielietojums augu 3D modeļu ģenerēšanai 

   Kovaļenko, Inta (Latvijas Universitāte, 2017)
   Ungāru biologs-teorētiķis un botāniķis Aristids Lindenmeijers 1968. gadā nāca klajā ar formalizētu augu augšanas un attīstības aprakstu – Lindermeijera sistēmu. Sākotnēji L-sistēmas bija paredzētas vienkāršu augu un organismu ...
  • Laboratorijas informācijas sistēmas medicīnā - arhitektūra, standarti, datu struktūras, Latvijas laboratorijas sistēmu apskats 

   Slūka, Rolands (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darba tēma – Laboratorijas informācijas sistēmas medicīnā – arhitektūra, standarti, datu struktūras, Latvijas laboratorijas sistēmu apskats. Darbā ir apskatītas Latvijā pieejamās laboratorijas informāciju sistēmas, ...
  • Laboratorijas serveru infrastruktūras modernizācija 

   Ģērmanis, Agris (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darba mērķis ir izpētīt un modernizēt Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta mākslīgā intelekta laboratorijas serveru infrastruktūru. Darba uzdevums ir esošās sistēmas izpēte, sakārtošana un ...
  • Labskanīgas melodijas ģenerēšana noteiktai akordu sekvencei izmantojot ģenētiskos algoritmus 

   Sosina, Anna (Latvijas Universitāte, 2013)
   Pasaulē arvien vairāk tiek veikti dažādi pētījumi saistībā ar mūzikas ģenerēšanu, tiek pētīta lielākā problēma – kā īsti algoritmiski uzminēt, ka dotā melodija ir labskanīga, ņemot vērā, ka labskanīgums ir diezgan subjektīvs ...
  • Labvēlīgas laikapstākļu prognozes noteikšana lidošanai ar paraplānu 

   Maksimčuks, Vladislavs (Latvijas Universitāte, 2016)
   Darba mērķis ir izpētīt un noskaidrot kā var efektīvi un ērti iegūt meteoroloģisko prognožu datus no publiski pieejamiem tīmekļa resursiem, analizēt tos un izmantot ar paraplānu lidojamu laikapstākļu prognozēšanai virs ...
  • Laika atskaišu iOS lietotne 

   Kovaļkovs, Nesters (Latvijas Universitāte, 2014)
   Arvien lielāku popularitāti mūsu starpā gūst viedtālruņi un to piedāvātās funkcijas. Daudzas no tām neapšaubāmi ietaupa mums laiku, kas ir mūsdienu pasaulē diezgan aktuāla problēma – kā plānot savu laiku? Šajā kvalifikācijas ...
  • Laika diferences apmācīšanās nepārtrauktā darbību telpā 

   Bērziņa, Ginta (Latvijas Universitāte, 2014)
   Autores izstrādātais bakalaura darbs “Laika diferences apmācīšanās nepārtrauktā darbību telpā” iekļauj gan pētījumu par pastiprinājuma vadītās mācīšanās algoritmiem, gan darba autores izstrādātas mācīšanās. Darba izstrādes ...
  • Laika pārvaldības sistēma 

   Ivanovs, Sergejs (Latvijas Universitāte, 2014)
   Kvalifikācijas darbā tiek aprakstīta mobilā lietotne „Laika pārvaldības sistēma”, kas ļauj lietotājam saplānot savu laiku un sadalīt to efektīvi un ātri. Programma paredzēta lietošanai ikdienas apstākļos un ir paredzēta ...
  • Laika prognozes portals "Meteozone" 

   Sviderskis, Oļegs (Latvijas Universitāte, 2012)
   Dažādi laika prognozes portali mēdz radīt laiku ar mazliet atšķīrīgiem parametriem. Tas rodas no ta, ka informācijas par laiku tiek ņemta no dažādiem avotiem un ar dažādu pieeju. Laika prognozes portala “Meteozone” pamatidēja ...
  • Laika rindas datu analīze un pielietojums 

   Kalniņš, Ričards (Latvijas Universitāte, 2019)
   Darba mērķis ir laika rindas tehnoloģijas, analīzes, prognozēšanas un tās praktisko pielietojumu izpēte. Darba ietvaros tika veikta laika rindas analīzes un prognozēšanas metožu apskate, laika rindas problēmsituāciju izpēte, ...
  • Laika un atskaišu apkopošanas sistēma ar "JIRA" integrāciju 

   Skuja, Rihards (Latvijas Universitāte, 2017)
   Šis dokuments ir Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes kvalifikācijas darba ietvaros iz- strādātā projekta ”Laika un atskaišu sistēma ar ”JIRA” integrāciju” dokumentācija, kas sastāv no programmatūras prasību ...
  • Laika uzskaites sistēma uz iOS 

   Doze, Ieva (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šajā dokumentā ir aprakstīta konkrēta “Laika uzskaites sistēma uz iOS”, kas paredzēta uzņēmuma darbiniekiem, kuriem ir ierīce “iPhone”. Sistēma kalpo kā saskarne savu darba aktivitāšu, to izpildes ilguma un citu detaļu ...
  • Laikapstākļu prognozēšana izmantojot dziļās mašīnmācīšanās paņēmienus 

   Buks, Dzintars (Latvijas Universitāte, 2017)
   Mūsdienu cilvēka dzīvē laikapstākļiem ir liela ietekme. Visvairāk tie ietekmē cilvēkus, kuriem nepieciešams uzturēties vai darboties ārpus telpām. Lauksaimniekiem ir nepieciešams zināt precīzu laikapstākļu prognozi vismaz ...
  • Laiksakritības vadības modeļi JVM platformas programmēšanas valodās 

   Mieriņš, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2015)
   Programmētājam izstrādājot lietotnes dažkārt nākas tajās realizēt skaitļošanas procesus, kuri notiek vienlaicīgi, t.i., laiksakritīgi. Šāda nepieciešamība kļuvusi vēl aktuālāka līdz ar daudzkodolu centrālo procesoru ...
  • Latviešu valodas korpusa izveide no emuāru tekstiem 

   Laizāns, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2015)
   Latviešu valodas korpuss sastāv galvenokārt no periodikas un daiļliteratūras, kur lietotā valoda ir atšķirīga no ikdienā lietotās valodas. Emuāri lielākoties stilistiski ir tuvāki sarunvalodai, jo lielākā daļa to autoru ...
  • Latviešu valodas morfoloģijas definēšana meklēšanas sistēmai Sphinx 

   Mikeļevičs, Vitālijs (Latvijas Universitāte, 2013)
   Viens no pilnteksta meklēšanas pamatiem ir vārdu apstrādes algoritmi, kas atpazīst vārdu formas ar dažādām galotnēm, sufiksiem un prefiksiem, un indeksācijas laikā reducē tos līdz vienai formai, kura tiks izmantota ...
  • Latviešu valodas morfosintaktiskais marķētājs 

   Ņikiforovs, Pēteris (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darbā aprakstīta morfoloģiskā marķētāja, kas izmanto vairāku klašu vidējo perceptrona mašīnmācīšanās algoritmu, izstrāde latviešu valodai. Darbā izstrādātajam marķētājam ir augsta precizitāte (95,20% un 94,32% - ...
  • Latviešu valodas runas atpazīšana 

   Brauers, Jurģis (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darbā apskatīta iespēja latvisku runu atpazīt un pārveidot rakstītā tekstā. Šobrīd ir pieejamas runas atpazīšanas programmas, bet tās pārsvarā paredzētas angļu valodai. Apskatīta runas atpazīšanas vēsture, dažādas runas ...
  • Latviešu valodas runas sintēze 

   Garkāje, Ginta (Latvijas Universitāte, 2016)
   “Latviešu valodas runas sintēze” darbā pētīta latviešu valodas runas sintēzes esošā situācija kontekstā ar pasaules straujajām attīstības tendencēm runas tehnoloģijās. Autore izstrādājusi jaunu latviešu valodas runas ...
  • Latviešu valodas sintaktiskā analizatora "Čankeris" modernizācija 

   Siliņa, Zane (Latvijas Universitāte, 2015)
   Darbā tiek apskatīts Latvjas Universitātes Mākslīgā Intelekta laboratorijā izstrādāts latviešu valodas sintaktiskais analizators ‘Čankeris”. Analizatoram nepieciešama modernizācija, lai mazinātu analīžu daudznozīmību. ...