Now showing items 2068-2087 of 2275

  • UAB "Vadvilsa" tīmekļa vietne 

   Guseva, Anna (Latvijas Universitāte, 2013)
   UAB „Vadvilsa” ir tīmekļa vietne, kas paredzēta firmas popularizēšanai, tā ļauj lietotājiem apskatīt produktu asortimentu, izvēlēties sev piemērotāko un pasūtīt to. Tīmekļa vietne ļauj lietotājiem saņemt informāciju par ...
  • UDV/Visvaris administrēšanas rīka papildinājumu izstrāde 

   Šestakovskis, Reinis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darbā aprakstīta sistēmas UDV/Visvaris papildinājumu izstrāde. Papildinājumu izstrādē ietilpst paziņojumu sistēmas izstrāde, kura savukārt sastāv no 2 daļām – paziņojumu administratora rīka, kas izveidots ...
  • Ugunsmūru izvēle populārām operētājsistēmām 

   Kokareviča, Jeļena (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darba galvenais mērķis ir izvērtēt dažus Windows 7 operētājsistēmā bezmaksas pieejamos ugunsmūrus, kā arī dažus iptables ugunsmūra konfigurācijas rīkus Ubuntu 9.10 operētājsistēmā, pēc to funkcionālām iespējām un veikto ...
  • Ultrametriskas mašīnas ar mazu rēķināšanas sarežģītību 

   Ščeguļnaja, Irina (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbā tika apskatīti p-adiska skaitļošanas sistēma un absolūtās vērtības jēdziens. Tika izpētīti ultrametriski galīgi automāti un ultrametriskas Tjūringa mašīnas. Darba ietvaros tika izstrādāti vairāki ultrametriski ...
  • Ultrametriski algoritmi 

   Ščeguļnaja, Irina (Latvijas Universitāte, 2015)
   Maģistra darbā tiek pētīta ultrametriska galīga automāta un ultrametriska vaicājošā algoritma definīcija, kas paredz p-adisku skaitļu izmantošanu amplitūdu norādīšanā. Lasītājs tiek iepazīstināts ar p-adisku skaitļošanas ...
  • Ultrametriski algoritmi dažādiem automātu tipiem 

   Dimitrijevs, Maksims (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbā tiek apskatīti p-adiski skaitļi un to izmantošana automātos par parametriem, kas ļauj veidot ultrametriskus automātus. Ultrametriski automāti ir līdzīgi varbūtiskiem automātiem, tikai varbūtību vietā tiek ...
  • Ultrametriski automāti 

   Krišlauks, Rihards (Latvijas Universitāte, 2013)
   Darbā tiek pētīts valodu iedalījums klasēs atkarībā no automāta galviņu skaita. Tiek aplūkoti rezultāti, kas sasniegti determinētiem, nedeterminētiem un varbūtiskiem vienvirziena un divvirzienu galīgiem automātiem, un tiek ...
  • Ultrametriski izvēles koki 

   Doze, Ieva (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbā tiek pētīti ultrametriski izvēles koki ar p-adiskiem skaitļiem kā to parametriem. Darbā dota p-adisku skaitļu un to normas definīcija. Tiek iepazīstināts, ar kādiem izvēles kokiem datorzinātnēs pašlaik ...
  • Ultrametriski magazīnas automāti 

   Cīpola, Kristīne (Latvijas Universitāte, 2013)
   Bakalaura darbā ‘Ultrametriski magazīnas automāti’ tiek aprakstīti p-adiski skaitļi, to absolūtā vērtība, un, kā izmantojot p-adiskus skaitļu magazīnas automātos, iegūst ultrametriskus magazīnas automātus un aprakstīti to ...
  • Ultrametrisku galīgu automātu iespējas 

   Dimitrijevs, Maksims (Latvijas Universitāte, 2015)
   Maģistra darbā tiek pētīti ultrametriski galīgi automāti un to iespējas. Ultrametriski automāti ir līdzīgi varbūtiskiem automātiem, tikai varbūtību vietā tiek izmantotas amplitūdas, kas ir p-adiski skaitļi. Pēdējos divos ...
  • Unity daudzlietotāju spēle ar neautoritatīvu servera risinājumu 

   Cibankovs, Jevgēnijs (Latvijas Universitāte, 2015)
   Daudzlietotāju spēles ir ļoti populāras mūsdienās, un viena no pieejam šādu spēļu tīkla strukturēšanā ir neautoritatīva servera risinājums. Neautoritatīva servera risinājumiem nav viena noteikta servera, kurš kontrolē visu ...
  • Unity ML aģentu izmantošana vienkāršas ekosistēmas implementācijai 

   Driķis, Arturs (Latvijas Universitāte, 2018)
   Darba gaitā ar Unity ML tehnoloģijas palīdzību tiek izstrādāta programmatūra un demonstrēta vide, kas ļauj vienlaicīgi trenēt vairākus stimulētās mācīšanās aģentus, kur katram ir savi mērķi, dažādi vides novērojumi, uzvaras ...
  • Unity platformas izmantojums attiecību "starp" uztveres eksperimentālā modelēšanā 

   Dieziņš, Dāvis (Latvijas Universitāte, 2019)
   Bakalaura darba ietvaros ir veikta padziļināta objektu savstarpējas mijiedarbība izpēte, kas spējīga ietekmēt cilvēka uztveri, specifiski – “starp” uztveri. Ir apgūti vairāki, potenciāli cilvēka ”starp” uztveri ietekmējoši ...
  • Universāla RDF datubāzu tīmekļa saskarne 

   Ubagovskis, Juris (Latvijas Universitāte, 2012)
   Šī darba mērķis ir aplūkot rīkus, kuri ļauj lietotājam veidot informatīvās sistēmas bez nepieciešamības to izstrādē iesaistīt nozares speciālistus un bez nepieciešamības pašam veikt programmēšanas darbu, kā arī novērtēt ...
  • Universālas lietotāja saskarnes izstrāde sistēmai „OZOLS” 

   Lapiņš, Kārlis (Latvijas Universitāte, 2011)
   Šī darba ietvaros tika pētīta iespēja veidot neatkarīgas, universālas lietotāja saskarnes, kas būtu izmantojamas UVS „OZOLS” sastādošajām komponentēm – lietojumprogrammatūrai „Ozols” un tīmekļa lietotnei „iOzols”. Risinājuma ...
  • Universālas metodes Twitter datu analīzei 

   Rikters, Matīss (Latvijas Universitāte, 2012)
   Šī bakalaura darba mērķis ir izpētīt, kā tiek analizēti dati no sociālā tīkla Twitter un atrast lietderīgākās metodes, kas palīdz šādus datus analizēt. Šajā darbā tiks apskatītas metodes, risinājumi un rīki, kas varētu būt ...
  • Universāls datu ievada termināls uz planšetdatora bāzes 

   Smišļajevs, Aleksejs (Latvijas Universitāte, 2013)
   Kvalifikācijas darbā “Universāls datu ievada termināls uz planšetdatora bāzes” aprakstīta lietotnes izstrāde Android planšetdatoriem izstrāde. Sistēmas mērķis ir interpretēt tā sauktās termināla programmas. Termināla ...
  • Universāls starpnieks datu glabāšanai mākonī 

   Salimbajevs, Askars (Latvijas Universitāte, 2011)
   Dotā bakalaura darbā ir aprakstīts universāls starpnieks datu glabāšanai mākonī, kas palīdz risināt “piesaistes pie pakalpojumu sniedzēja”(“vendor lock-in”) problēmu. Starpnieks būtībā ir abstrakcijas slānis datu glabāšanas ...
  • Universitāšu tīmekļa vietņu lietojamības vērtēšana 

   Lukjanska, Margarita (Latvijas Universitāte, 2010)
   Lietojamība ir svarīga tīmekļa vietnes raksturīpašība. Universitāšu tīmekļa vietnes raksturo plaša lietotāju mērķauditorija, specifisks saturs, kas norāda uz lietojamības nepieciešamību. Ne vienmēr lietojamības vērtēšanas ...
  • UNIX veida mikrokodola operētājsistēma FPGA procesoram 

   Liepkalns, Ansis (Latvijas Universitāte, 2012)
   Risinājumos, kuros izmanto programmējamo loģisko mezglu masīvu (FPGA) procesorus, programmatūras pieejamība ir svarīga, lai samazinātu galaprodukta iegūšanai nepieciešamo laiku. Plašu programmatūras atbalstu ir ieguvušas ...