Now showing items 1665-1684 of 2275

  • Sabiedrības attieksmes modelēšana, izmantojot sentimenta analīzi 

   Nicmanis, Dāvis (Latvijas Universitāte, 2017)
   Šī darba mērķis ir izveidot sentimenta analīzes risinājumu, kuru paredzēts izmantot informācijas ieguves sistēmas koncepta izstrādē. Sentimenta analīze tiks veikta sociālo tīklu ziņām. Darba izstrādes sākumā tika veikta ...
  • Sabiedrībā aktuālu tēmu vizualizācija, izmantojot sociālo tīklu un tīmekļa meklētāju datus 

   Dreimanis, Dāvis (Latvijas Universitāte, 2015)
   Sabiedrībā risinās notikumi, kuri ir aktuāli un kuriem seko līdzi ikviens mūsdienīgs tīmekļa lietotājs. Pateicoties tieši moderno tehnoloģiju straujajai attīstībai, sabiedrībā aktuālo iespējams uzzināt praktiski vienlaicīgi ...
  • Sadalītas darbu sistēmas veidošana tīmekļa projekta izstrādāšanas kontekstā 

   Surženko, Aleksandrs (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darbā ir aprakstīta darbu sadalīšanas sistēmu izmantošanas pieeja, veicot tīmekļa projekta attīstību. Tiek dots priekšstats par darbu sadalīšanas sistēmu izmantošanas iespējām un problēmām, ko ar aprakstīto sistēmu izmantošanu ...
  • Sadalītās programmatūras izstrādes modeļu pielietojumi 

   Edule, Zane (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darba tēma veltīta mūsdienās ar vien aktuālākai jomai - globāli sadalītās programmatūras izstrādei. Darba ietvaros tiek analizēti akadēmiskajā literatūrā aprakstītie sadalītās programmatūras izstrādes modeļi un izstrādāti ...
  • Sadarbojošos procesu testēšana 

   Kirkiļevičs, Edgars (Latvijas Universitāte, 2015)
   Darbā „Sadarbojošos procesu testēšana” ir apskatīta vairāku procesu sadarbības testēšanas problēma un tehnoloģijas, kas ļauj veikt sadarbojošos procesu testēšanu. Galvenā uzmanība ir pievērsta sadarbojošos autonomu iekārtu ...
  • Saistītu reāla laika sistēmu testēšana, izmantojot lietotāja uzvedības imitēšanu 

   Katinskis, Jānis Emīls (Latvijas Universitāte, 2018)
   Programmatūras testēšana ir ārkārtīgi svarīga programmatūras izstrādes cikla sastāvdaļa, jo tas ir visefektīvākais veids, kā uzlabot programmatūras kavlitāti, atklājot tajā kļūdas. Aizvien izplatītāka kļūst automatizētā ...
  • Saistītu reālā laika ierīču paralēltestēšanas vides izveide 

   Kozlovskis, Kaspars (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darbā “Saistītu reālā laika ierīču paralēltestēšanas vides izveide” tika veikta reālā laika sistēmu īpašību izpēte un veikts to salīdzinājums, un izpētīti tirgū pieejamie paralēlie testēšanas rīki, un izpētītas ...
  • SAL tulkotājs 

   Zaikovs, Jānis (Latvijas Universitāte, 2011)
   SAL Tulkotājs (SALT) ir programma, kas atvieglo programmatūras migrēšanas uz C# programmēšanas valodu izdarot lielāko koda pārrakstīšanas darbu automātiski, krietni samazinot nepieciešamos programmēšanas darbus. SALT spēj ...
  • SalesPlay lietotnes servera izstrāde 

   Bērziņš, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2014)
   Darbs „Sales Play” lietotnes servera izstrāde apraksta, kas jāveic aizmugures serverim, lai nodrošinātu klienta mobilajai lietojumprogrammai nepieciešamo datu glabāšanu, apstrādi un apmaiņu ar mobilajām ierīcēm. Darbā ...
  • Saņemto datu izvietošana par piešķirtajām invaliditātēm izmantojot Informix procedūras 

   Mārtinsons, Jānis (Latvijas Universitāte, 2015)
   „Aplikācija” iekšējā NAS sistēma kurā glabājās dažāda informācija par cilvēkiem un to paplašinājumiem. Šajā kvalifikācijas darbā ir paredzēts papildināt esošo aplikāciju ar jaunu funkcionalitāti, kura ļaus saņemt un apstrādāt ...
  • SAP Hybris produktu uzglabāsanas un piedāvajumu ķedes lietotne 

   Verdiša, Katerīna (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darba ietvaros tika apskatīta un aprakstīta SAP Hybris Commerce platformā izstrādātā lietotne, kas ir saistīta ar produkta uzglabāšanas un piedāvājuma ķēdes atspoguļojumu. Izmantojot doto lietotni, lietotājs ...
  • SAP konfigurēšanas iespēju izmantošana uzņēmuma biznesa procesu atbalstam 

   Ļeonova, Anastasija (Latvijas Universitāte, 2016)
   Jebkuras organizācijas darbība balstās uz vairāk vai mazāk strukturētiem procesiem, jo neviens nemēģina sasniegt iecerētos rezultātus, katru reizi izmantojot citus līdzekļus, bet gan izmanto jau pārbaudītas pieejas. Un ja ...
  • SAP Screen Personas - lietotāja grafiskās vides personalizācijas rīks 

   Šarapovs, Ēriks (Latvijas Universitāte, 2015)
   Šī darba ietvaros tika apskatītas SAP Screen Personas rīka piedāvātās iespējas, ar kuru palīdzību ir paredzēts veikt grafiskās vides personalizēšanu lietotāju vajadzībām ar mērķi palielināt darba produktivitāti. SAP Screen ...
  • SAP Screen Personas 3.0 ABAP izstrāde 

   Ķirsis, Hardijs (Latvijas Universitāte, 2016)
   Kvalifikācijas darbā izstrādātais produkts ir SAP Screen Personas 3.0 administrācijas un ABAP izstrādātāju rīku paplašinājums, kas nodrošina papildus funkcionalitāti. Produkta galvenais mērķis ir vienkāršot problēmu ...
  • SAP Screen Personas 3.0 administrēšanas rīku un utilītprogrammu izstrāde 

   Bondarenko, Vadims (Latvijas Universitāte, 2016)
   „SAP Screen Personas 3.0” ir „SAP SE” kompānijas izstrādāta sistēma, kas ir paredzēta SAP transakciju izskatu mainīšanai, izmantojot personalizētus ekrānus. Dotā tehnoloģija ļauj ne tikai atjaunināt lietotāja darba vidi ...
  • SAP Screen Personas 3.0 Chrome izstrādātāja rīku paplašinājuma izstrāde 

   Pīre, Inga (Latvijas Universitāte, 2016)
   SAP Screen Personas 3.0 Chrome izstrādātāja rīku paplašinājums ir programmatūras sastāvdaļa, kas ļauj pievienot papildus funkcionalitāti pārlūkprogrammai Google Chrome. Tas pievieno Google Chrome izstrādātāja rīkiem jaunu ...
  • SAP Screen Personas notikumu reģistrēšanas un izsekošanas rīks 

   Bērziņš, Edijs (Latvijas Universitāte, 2017)
   Kvalifikācijas darbā tika izstrādāts “SAP Screen Personas notikumu reģistrācijas un izsekošanas rīks”, kurš sniedz iespēju iestatīt notikuma reģistrācijas līmeni, reģistrēt notikumu atbilstoši notikumu reģistrācijas līmenim, ...
  • SAP UI5 lietotņu pirmkoda automatizētas pārstrādes rīka izstrāde 

   Fridrihsone, Laura (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darbā tika izstrādāts rīks SAP UI5 lietotņu pirmkoda automatizētai pārveidei, kas veic SAP UI5 JavaScript koda analīzi un aizvieto novecojušās un mazāk efektīvās sinhronās moduļu ielādes metodes ar aktuālajām ...
  • Sapņu dienasgrāmata 

   Blūmentāls, Fernando Georgs (Latvijas Universitāte, 2016)
   Tīmekļa lietotne “Sapņu dienasgrāmata” ļauj lietotājiem dokumentēt sapņu un dienas notikumus (ierakstus) privātās digitālās dienasgrāmatas veidā savstarpējai analīzei, kā arī sevis analizēšanai. Lietotne ļauj lietotājam ...
  • SAPUI5 skatu veiktspējas analīzes rīks 

   Kolduns, Romāns (Latvijas Universitāte, 2015)
   Kvalifikācijas darba mērķis ir izveidot rīku, kurš spēs noteikt, cik lielā mērā XML skatu izmantošana SAPUI5 rīkkopā ietekmē šo skatu izpildes laiku interneta pārlūkā, salīdzinājumā ar Javascript skatu paradigmas pielietošanu ...